Hospitaalpersoneel volhard in studies

THABAZIMBI – ‘n Groepie personeel werksaam by Curamed Thabazimbi Hospitaal het die afgelope tyd verskeie verpleeg eksamens geslaag met die doel om hulself verder te bekwaam.

Die personeel word sterk aangemoedig om verdere studies op te neem sodat hul veilig kan voel in allerlei mediese uitdagings wat elke dag oor hul pad mag kom. Hierdie loopbaangerigte personeel glo sterk aan gemeenskapsdienslewering en werk hard daaraan om hul kennis uit te brei. Die opleiding wat hul suksesvol voltooi het, word nasionaal erken.