Krediete op belastingrekenings

Hennie Pauw
THABAZIMBI – Die dispuut wat die Thabazimbi Voorsitters Forum (TVF) teen die Munisipaliteit verklaar het, het vrugte begin afwerp nadat krediete ten opsigte van eiendomsbelasting op die Oktober munisipale rekeninge voorgekom het.
Die kredietaanpassings op rekeninge spruit uit ‘n dispuut wat teen die Munisipaliteit verklaar is ten opsigte van die eiendomsbelasting vir die boekjaar 2008/9, lui ‘n persverklaring deur die Thabazimbi Belasting Betalersvereniging (TBBV).
Na baie onderhandelings en vergaderings tussen die TVF en die Munisipaliteit het laasgenoemde daartoe ingestem om krediete te gee op rekeninge van diegene wat te veel betaal het en die skuldaanskrywings van ander (wat die ou tarief betaal het) te verwyder.
In die onderhandeling is daar besluit dat belastingbetalers tussen Julie en Desember 2008 aangeslaan is op die tarief wat die eerste helfte van die jaar van toepassing was en nie R0,0085/R soos wel gehef is nie. Vir die tydperk Jan ’09 tot Junie ’09 was ‘n tarief van R0,00175/R betaalbaar.
Ongelukkig is nie alle belastingbetalers se krediete al bygewerk nie, maar, volgens die Munisipale Bestuurder behoort alle rekeninge teen November reggestel te wees.
Dit blyk egter dat die regstellings ten opsigte van rente, finale aanmanings en heraansluitingsfooie nog aandag moet geniet. Die TBBV en TVF is tans besig om ondersoek in te stel na die beginsel van krediete ten opsigte van hierdie aspekte.
Volgens Gert Snyman, voorsitter van die TBBV, bedank sy organisasie dié lede wat aangesluit het by die vereniging, wat dit die mandaat gee om op te tree. Ongelukkig is die ledetal nog nie so sterk as wat dit kan wees nie. Hoewel slegs ‘n klein persentasie van dorpenaars aangesluit het, trek almal voordeel uit die onderhandelinge met die Munisipaliteit, sê Snyman.
Hy sê dat hoewel die TBBV maar bietjie langer as ‘n jaar bestaan, is daar reeds heelwat vermag. So is daar pas geslaag om groot besparings vir plaaslike huishoudings teweeg te bring. Hoe meer mense aansluit hoe groter impak kan daar gemaak word in onderhandelinge met die Munisipaliteit. Daar is verdere knelpunte en nog ‘n dispuut op die tafel, wat ook besparing kan meebring, maar die ondersteuning van inwoners word vereis.
Volgens Snyman sal alle lede op hoogte gehou word van vordering wat gemaak word ten opsigte van krediete op die rekeninge.

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Die dispuut wat die Thabazimbi Voorsitters Forum (TVF) teen die Munisipaliteit verklaar het, het vrugte begin afwerp nadat krediete ten opsigte van eiendomsbelasting op die Oktober munisipale rekeninge voorgekom het.

Die kredietaanpassings op rekeninge spruit uit ‘n dispuut wat teen die Munisipaliteit verklaar is ten opsigte van die eiendomsbelasting vir die boekjaar 2008/9, lui ‘n persverklaring deur die Thabazimbi Belasting Betalersvereniging (TBBV).

Na baie onderhandelings en vergaderings tussen die TVF en die Munisipaliteit het laasgenoemde daartoe ingestem om krediete te gee op rekeninge van diegene wat te veel betaal het en die skuldaanskrywings van ander (wat die ou tarief betaal het) te verwyder.

In die onderhandeling is daar besluit dat belastingbetalers tussen Julie en Desember 2008 aangeslaan is op die tarief wat die eerste helfte van die jaar van toepassing was en nie R0,0085/R soos wel gehef is nie. Vir die tydperk Jan ’09 tot Junie ’09 was ‘n tarief van R0,00175/R betaalbaar.

Ongelukkig is nie alle belastingbetalers se krediete al bygewerk nie, maar, volgens die Munisipale Bestuurder behoort alle rekeninge teen November reggestel te wees.

Dit blyk egter dat die regstellings ten opsigte van rente, finale aanmanings en heraansluitingsfooie nog aandag moet geniet. Die TBBV en TVF is tans besig om ondersoek in te stel na die beginsel van krediete ten opsigte van hierdie aspekte.

Volgens Gert Snyman, voorsitter van die TBBV, bedank sy organisasie dié lede wat aangesluit het by die vereniging, wat dit die mandaat gee om op te tree. Ongelukkig is die ledetal nog nie so sterk as wat dit kan wees nie. Hoewel slegs ‘n klein persentasie van dorpenaars aangesluit het, trek almal voordeel uit die onderhandelinge met die Munisipaliteit, sê Snyman.

Hy sê dat hoewel die TBBV maar bietjie langer as ‘n jaar bestaan, is daar reeds heelwat vermag. So is daar pas geslaag om groot besparings vir plaaslike huishoudings teweeg te bring. Hoe meer mense aansluit hoe groter impak kan daar gemaak word in onderhandelinge met die Munisipaliteit. Daar is verdere knelpunte en nog ‘n dispuut op die tafel, wat ook besparing kan meebring, maar die ondersteuning van inwoners word vereis.

Volgens Snyman sal alle lede op hoogte gehou word van vordering wat gemaak word ten opsigte van krediete op die rekeninge.