Besigheidslui bring hofaansoek teen afhaal van advertensies

Hennie Pauw
THABAZIMBI – Ongelukkige sakelui het op Vrydag 23 Oktober ‘n hofaansoek gebring, wat, indien dit slaag, die Munisipaliteit sal verbied om voort te gaan met ‘n proses om advertensieborde langs paaie te verwyder. Die borde wat verwyder is, sal moet teruggeplaas word.
Die Kwêvoël het onlangs berig oor ‘n aantal vergaderings wat deur die Munisipaliteit belê is met sakelui oor die advertensieborde. Die poging was om dit ‘n inklusiewe proses te maak, met alle rolspelers wat aan die proses deelneem.
Die doel van die proses was om die dorp op te ruim, om die borde te wettig en beter te reguleer, en ‘n netjieser voorkoms vir die dorp te bewerkstellig.
Volgens die beswaarmakers se prokureur, mnr Gerrie Raubenheimer, word die Munisipaliteit in die hofaansoek van “spoliasie” beskuldig, wat beteken dat ‘n persoon van sy besit of beheer ontneem word, in hierdie geval deur die verwydering van die advertensieborde.
Dit werk op dieselfde beginsel as plakkers, wat onwettig ‘n area bewoon, verwyder sou word van hul grond of wat ‘n dief se besittings teruggeneem word deur die oorspronklike eienaar. In beide gevalle moet hofaansoeke gebring word om die “verkeerde prosesse” om te keer.
In die aansoek wat gebring is, word die Munisipaliteit twee weke gegee om te reageer. Indien geen reaksie binne die twee weke van die Munisipaliteit ontvang word nie of daar nie genoegsame gronde vir arbitrasie gelewer word nie, sal ‘n tussentydse bevel van krag word. Hiervolgens sal die Munisipaliteit die verwydering van borde moet staak en die borde wat uitgehaal is, moet terugplaas.
By volgende vergaderings is daar besluit om aan adverteerders groter mate van individualiteit toe te laat en dat die proses eerder deur die Munisipaliteit gereguleer behoort te word en dat huur dus aan die Munisipaliteit betaalbaar sal wees. Daar bestaan egter kommer oor die bestaande infrastruktuur en kapasiteit van die munisipaliteit om die proses te hanteer.
By ‘n opvolgende vergadering is daar goeie vordering gemaak deur die komitee oor die vasstel van spesifikasies vir die verskillende soorte borde, en die plekke waar die advertensies toegelaat sal word. Daar sal onderskei word tussen borde wat inligting verskaf, rigting aandui ens. Voorbeelde hiervan sal later in die pers verskyn.
Om die proses te verhaas, is daar besluit dat skriftelike aansoeke vir advertensieborde nou reeds gerig kan word aan die kantoor van Beskermingsdienste by die Munisipaliteit. Die verantwoordelike persoon is mnr Johnny Motaung. Aansoeke moet vergesel wees van die besigheid se kontakbesonderhede, asook besonderhede oor die aard van die advertensie en in watter area die besigheid geleë is soos Rooiberg, Leeupoort, Kromdraai, Northam of Thabazimbi. Die presiese posisie sal egter deur regulasie bepaal word.
‘n Interessante brokkie inligting wat by die vergadering na vore gekom het, is dat die Munisipaliteit selfs beheer kan uitoefen (volgens bestaande ordonnansies) oor die advertering van besighede binne hul eie persele aan die buitekant van hul geboue.
Tans word die advertensieprosedures nog gereguleer in terme van munisipale ordonnansies van 1977. Daar word egter beoog om die munisipale wette te wysig volgens die riglyne soos tans deur die werkkomitee opgestel word. Hierdie proses mag egter baie lank neem.
Dit is die opinie van die werkkomitee, dat dit slegs geslaag sal wees as die samewerking van almal verkry word en almal die doel nastreef van ‘n netjiese, maar tog verbruikersvriendelike Thabazimbi en omgewing.

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Ongelukkige sakelui het op Vrydag 23 Oktober ‘n hofaansoek gebring, wat, indien dit slaag, die Munisipaliteit sal verbied om voort te gaan met ‘n proses om advertensieborde langs paaie te verwyder. Die borde wat verwyder is, sal moet teruggeplaas word.

Die Kwêvoël het onlangs berig oor ‘n aantal vergaderings wat deur die Munisipaliteit belê is met sakelui oor die advertensieborde. Die poging was om dit ‘n inklusiewe proses te maak, met alle rolspelers wat aan die proses deelneem.

Die doel van die proses was om die dorp op te ruim, om die borde te wettig en beter te reguleer, en ‘n netjieser voorkoms vir die dorp te bewerkstellig.

Volgens die beswaarmakers se prokureur, mnr Gerrie Raubenheimer, word die Munisipaliteit in die hofaansoek van “spoliasie” beskuldig, wat beteken dat ‘n persoon van sy besit of beheer ontneem word, in hierdie geval deur die verwydering van die advertensieborde.

Dit werk op dieselfde beginsel as plakkers, wat onwettig ‘n area bewoon, verwyder sou word van hul grond of wat ‘n dief se besittings teruggeneem word deur die oorspronklike eienaar. In beide gevalle moet hofaansoeke gebring word om die “verkeerde prosesse” om te keer.

In die aansoek wat gebring is, word die Munisipaliteit twee weke gegee om te reageer. Indien geen reaksie binne die twee weke van die Munisipaliteit ontvang word nie of daar nie genoegsame gronde vir arbitrasie gelewer word nie, sal ‘n tussentydse bevel van krag word. Hiervolgens sal die Munisipaliteit die verwydering van borde moet staak en die borde wat uitgehaal is, moet terugplaas.

By volgende vergaderings is daar besluit om aan adverteerders groter mate van individualiteit toe te laat en dat die proses eerder deur die Munisipaliteit gereguleer behoort te word en dat huur dus aan die Munisipaliteit betaalbaar sal wees. Daar bestaan egter kommer oor die bestaande infrastruktuur en kapasiteit van die munisipaliteit om die proses te hanteer.

By ‘n opvolgende vergadering is daar goeie vordering gemaak deur die komitee oor die vasstel van spesifikasies vir die verskillende soorte borde, en die plekke waar die advertensies toegelaat sal word. Daar sal onderskei word tussen borde wat inligting verskaf, rigting aandui ens. Voorbeelde hiervan sal later in die pers verskyn.

Om die proses te verhaas, is daar besluit dat skriftelike aansoeke vir advertensieborde nou reeds gerig kan word aan die kantoor van Beskermingsdienste by die Munisipaliteit. Die verantwoordelike persoon is mnr Johnny Motaung. Aansoeke moet vergesel wees van die besigheid se kontakbesonderhede, asook besonderhede oor die aard van die advertensie en in watter area die besigheid geleë is soos Rooiberg, Leeupoort, Kromdraai, Northam of Thabazimbi. Die presiese posisie sal egter deur regulasie bepaal word.

‘n Interessante brokkie inligting wat by die vergadering na vore gekom het, is dat die Munisipaliteit selfs beheer kan uitoefen (volgens bestaande ordonnansies) oor die advertering van besighede binne hul eie persele aan die buitekant van hul geboue.

Tans word die advertensieprosedures nog gereguleer in terme van munisipale ordonnansies van 1977. Daar word egter beoog om die munisipale wette te wysig volgens die riglyne soos tans deur die werkkomitee opgestel word. Hierdie proses mag egter baie lank neem.

Dit is die opinie van die werkkomitee, dat dit slegs geslaag sal wees as die samewerking van almal verkry word en almal die doel nastreef van ‘n netjiese, maar tog verbruikersvriendelike Thabazimbi en omgewing.