Verwydering van advertensieborde

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Die uitdaging om Thabazimbi visueel aantreklik te maak vir inwoners en besoekers, maar terselfdertyd besighede geleentheid te gee om produkte en dienste te adverteer, lê tans in die hande van ‘n handjievol betrokkenes.
Tydens ‘n vergadering wat die munisipaliteit met besighede en akkommodasie-instansies gereël is oor die verwydering van advertensieborde en die oprigting van nuwes, is daar saamgestem dat projek gereguleer moet word. Dis die hoe, waar en wanneer wat bietjie meer kopstamp gaan neem. 
Een van die sleutelpersone in die inisiatief, Liezie le Roux, het haar onttrek van die projek. Volgens Stephanus Botha, naamskilder, is daar ook die persepsie onder besighede, dat die projek die inisiatief is van naamskilders om geld te maak.
Die waarheid is egter dat die inisiatief deur die munisipaliteit geneem is om die dorp “skoon” te maak en dat die poging is om dit ‘n inklusiewe proses te maak waaraan alle belanghebbendes deel kan hê. Die probleem is egter om deelname te bewerkstellig.
By ‘n vergadering oor dié onderwerp op Woensdag 7 Oktober het daar, weer eens, slegs ‘n handjievol mense opgedaag. Dit neem nou al reeds drie maande om hierdie proses aan die gang te kry. Konkrete voorstelle oor watter benadering gevolg sal word, sal hopelik by die volgende vergadering bespreek word.
Die volgende vergadering is reeds volgende week, Donderdag 15 Oktober om 10:00 in die Biblioteeksaal in Thabazimbi. Enige persoon wat insae wil lewer oor die onderwerp, is versoek om die vergadering by te woon.
By dié vergadering sal modelle bespreek waarop Thabazimbi sy straatadvertensie-beleid wil skoei. Dit behels dat, voordat diensverskaffers genader word vir die maak van die borde en rame en waar dit geplaas moet word, daar eers algemene konsensus moet wees oor die voorkoms wat vir Thabazimbi beplan word.
Van die teenwoordiges by die vergadering het beswaar aangeteken teen die verwydering van wettige borde voordat ‘n alternatief beskikbaar is. Volgens Thlatini Lodge sal dit hulle besigheid groot skade berokken as die borde verwyder word, selfs net vir twee of drie maande. Hulle is veral afhanklik van die borde om aanwysings na die Lodge te verskaf.
Ander klagtes het gehandel oor die munisipaliteit se gebrekkige reaksie wanneer besighede aansoek doen om borde op te rig. Dit blyk nou dat alle borde wat sonder toestemming opgerig is binnekort verwyder sal word. Volgens Johnny Motaung, hoof van Veiligheidsdienste by die Munisipaliteit, is dit feitlik al die borde.
Daar is enkeles waarvoor toestemming gegee is. Hierdie borde sal ook weldra verwyder word, maar hopelik sal daar teen daardie tyd alternatiewe beskikbaar wees, het Motaung verseker.
Die Munisipaliteit is nog steeds van mening dat ‘n diensverskaffer aangestel moet word om die borde, eenvormig so ver moontlik, op te rig en te onderhou. Huur vir advertensies sal aan die diensverskaffer betaal word en ‘n persentasie hiervan sal aan die Munisipaliteit oorbetaal word.