Navorsing oor koringsaad word plaaslik bekend gemaak

KOEDOESKOP – All-gro Saad se navorsingprogram is beslis top prioriteit vir dié maatskappy.  Elke jaar plant All-gro Saad en sy medewerkers ? uitgesoekte reeks van hul koringkultivars  in die onderskeie besproeiingsareas landswyd. Die prestasie van elke kultivar word dan geëvalueer, in ag genome die omstandighede van die seisoen in die betrokke gebied.  Die resultate van die kultivar dien dan as proefresultate en word bekend gemaak aan boere tydens koringproef besigtigingsdae. Hierdie resultate stel boere in staat om ingeligte besluite te neem oor die tipe kultivar wat die mees geskikte is vir hul boerderye en sodoende die beste sal presteer.
Hierdie jaar se koringproef besigtigingsdae is om die draai en All-gro Saad nooi alle belangstellendes uit om die dae gratis by te woon, waar  nuwe kultivars, verbouingsaspekte asook ? profielgat besigtig kan word. Die eerste besigtigingsdag vind op 12 Oktober 2009 om 16:00 plaas te Skuinsdrif op Daan van der Merwe se plaas. Brits se besigtigingsdag is op 13 Oktober 2009 om 11:00 en sal op Jan van Rensburg se plaas gehou word. Dieselfde geleentheid by Koedoeskop is reeds ? jaarlikse instelling en was in die verlede baie suksesvol. Hierdie jaar sal dié dag op 15 Oktober 2009 plaasvind om 10:00 op Koos Pieterse se plaas. Hiertydens  sal Nico Hawkings, Bestuurder Bedryfsbeding by Graan SA, praat oor die winsgewendheid van die graanbedryf en ander kenners sal gesels oor onder meer plantplae, bemestingriglyne en die ontwikkeling van nuwe kultivars.
All-gro Saad is ? divisie van die MGK Groep en bestaan reeds vanaf 1968 en is tans die lisensiehouer van ses koringkultivars wat met groot sukses landswyd in besproeiingsareas versprei en bemark word.  Vir meer inligting skakel All-gro Saad by 012 252 5858 of  besoek www.allgro.co.za.
– Uitgereik deur Prodsure