Leon van der Watt, op wie se plaas die Wildbelangegroep se praatjie oor passiewe vangkrale plaasgevind het, het ‘n meer permanente vangkraal opgerig teen relatiewe lae koste.

Leon van der Watt, op wie se plaas die Wildbelangegroep se praatjie oor passiewe vangkrale plaasgevind het, het ‘n meer permanente vangkraal opgerig teen relatiewe lae koste.

Leave a Reply