Regstelling oor munisipale finansies

Die Thabazimbi Voorsitters Forum is gevra om die artikel van Vrydag 28 Augustus 2009 te redigeer. Met spyt het daar wel `n fout deurgeglip waarvoor die Forum verskoning vra, indien dit lede van die publiek te na gekom het. Die werklike syfers soos in die 30 April 2009 finansiële verslag van die Thabazimbi Munisipaliteit aangedui is: Totale uitstaande skuld beloop R48,5m, waarvan R20,5m aan Regorogile toegeskryf word. Ten opsigte van maandelikse rekeningbetalings, vir Maart 2009 beloop Regorogile se betaling 41,6%, dié van Northam 56,5% en vir Thabazimbi 76,8%. Dit is en bly die beleid van die Forum om die belange van die gemeenskap te beskerm.