Genealogiese Simposium gedurende Erfenismaand

PRETORIA – ‘n Simposium wat die sinergie tussen genealogie, geskiedenis en kultuurgeskiedenis sal ondersoek word deur die Noord-Transvaaltak van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika aangebied. Die temas wat bespreek word bevat raakpunte op die tereine van die bewaring, instandhouding en toeganklikheid van historiese inligting. Dr Graham Dominy praat oor staatsargiewe en wetlike aspekte rondom die bewaring van dokumente asook vraagstukke rakende elektroniese dokumentasie. Anri van der Westhuizen, argivaris van Unisa, praat oor korporatiewe argiewe. Cecilia Kruger en Riëtte Zaaiman van die Voortrekkermonument se tema handel oor museums as inligtingsbron vir navorsers en wat om te doen met familiedokumente en -erfstukke. Dr Celestine Pretorius is ‘n baanbreker op haar terein. Sy bespreek die wedersydse verryking tussen genealogie, geskiedenis en kultuurgeskiedenis. Daan Potgieter, ervare geskiedenisonderwyser en adjunkhoof van Afrikaans Hoërseunskool is aan die woord met Geskiedenis wat spreek tot die hedendaagse jeug. Die simposium vind plaas op Saterdag 12 September vanaf 08:45 tot 15:00 en sluit ‘n ligte middagete in. Die venue is die Centurion Raadsaal in Basdenlaan. Koste is R110 vir lede van die GGSA en R130 vir nie-lede. Enigiemand met ‘n belangstelling in familiegeskiedenis kan gerus hierdie simposium bywoon. Besprekings moet vooraf by Ellen Harmse by 072 594 9050, 011 391 2146 of eharmse@mweb.co.za gedoen word. Daar sal nie kaartjies by die deur beskikbaar wees nie. Vir meer besonderhede oor die simposium kan Linda Lombard gekontak word by 011 391 3002 of 082 254 8024.