Grondeienaars kan verantwoordelik gehou word vir vure

Die uitvoerende bestuur van die TFPA is (voor van links) Johnny Motaung Brandbeskermingsoffisier), Gert Gouws (Kromdraai), Jaap Barnard (TFPA voorsitter) en Leofwin Erasmus(Zimthabi). Agter staan Phillip Nel (Rooiberg), Renette Lategan (TFPA sekretaresse), Joggie van Bruggen (Northam), Jan Fourie (Cumberland) en Jan Viljoen (Sentrum).
Die uitvoerende bestuur van die TFPA is (voor van links) Johnny Motaung Brandbeskermingsoffisier), Gert Gouws (Kromdraai), Jaap Barnard (TFPA voorsitter) en Leofwin Erasmus(Zimthabi). Agter staan Phillip Nel (Rooiberg), Renette Lategan (TFPA sekretaresse), Joggie van Bruggen (Northam), Jan Fourie (Cumberland) en Jan Viljoen (Sentrum).

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Grondeienaars wat daarin gebreke bly om hul verantwoordelikhede na te kom ten opsigte van voorkoming, uitbreek en verspreiding van vure, kan finansieel aanspreeklik gehou word vir skade aan eiendom.
Hoewel baie vure verlede jaar in die omgewing voorgekom het, was daar geen skuldigbevindings nie. Dit beteken egter nie dat dit vanjaar weer die geval sal wees nie, het Jaap Barnard, voorsitter van die TFPA (Thabazimbi Fire Protection Association) gesê tydens Thabazimbi Brandbeskermingsvereniging se jaarvergadering onlangs.
Twee boere in Mpumalanga is deur die hof gelas om meer as R27m skadevergoeding te betaal aan ‘n plantasie-eienaar. As gevolg van nalatigheid en gebrek aan brandstroke op die boere se eiendom, het ‘n vuur versprei na die plantasie.
Thabazimbi se brandbeskermingsvereniging (oftewel TFPA) is tydens ‘n 2008-oudit beskryf as die vereniging wat landswyd die beste groei getoon het en as een van die bes funksionerende verenigings landwyd.
Aangesien die TFPA nog maar jonk is, en die gevaar van brande groot uitdagings bied in ons omgewing, is dit van kardinale belang dat die ontwikkeling van die TFPA volgehou word, lidmaatskaptal groei en strukture en stelsels in plek gestel word.
Van die belangrikste maatreëls waarvan individuele grondeienaars bewus moet wees, is brandstroke op plase, die minimum brandtoerusting, beskermingsdrag vir brandslaners en opleiding van brandslaners.
Boere moet tydens die brandseisoen bewus wees van die brandindeks en weerstoestande wat brande kan laat versprei. Wetgewing is belangrik en bure, die TFPA en Dept van Landbou moet in kennis gestel word as ‘n boer beplan om te brand. Beserings wat brandslaners opdoen tydens vuurbevegting kan ‘n boer ook duur te staan kom. Dit is dus belangrik dat ‘n werkgewer bewus is van voorskrifte ten opsigte van die gebruik van werknemers om vure te blus.
Aan lede van die brandbeskermingsvereniging word ‘n aksieplan beskikbaar gestel en ook die prosedures wat gevolg word indien hulp met brandslanery benodig word. Die Working on Fire(WoF)-span by Marakele, is, teen koste, beskikbaar om vure te help blus indien grondeienaars nie self daarin kan slaag nie. Lede van die TFPA betaal laer kostes vir die uitroep van WoF-spanne.
Ander sprekers tydens die jaarvergadering was Brian Homewood, Vuuradvisieur van die Departement Landbou, Bosbou en Visserye, en Shaun Eastes, provinsiale koördineerder en Versendingsbeampte van WoF, Gauteng.