riool

‘n Gat is onder die muur van ‘n erf in Krombekstraat gemaak sodat rioolwater kan dreineer na 13e Laan se kant toe. Rioolwater het hierdie erf vir twee dae bedek.

Leave a Reply