TLU SA vra laer tarief vir elektriese krag

Henk van de Graaf

TLU SA het die geleentheid gehad om namens elektrisiteitsverbruikers in die landbousektor ‘n geskrewe- en mondelinge voorlegging te maak tydens die NERSA-sitting wat getuienis aangehoor het oor ESKOM se voorgestelde 34% tariefverhoging.
As voedselprodusente, het die landbousektor ’n wesenlike belang in die betroubare en bekostigbare voorsiening van elektrisiteit en ESKOM se aangekondigde voorgestelde tariefverhoging van 34% sal nie net huishoudings en die industrieë nadelig affekteer nie, maar dit sal ook tot hoër insetkostes in die lanbou lei. Boonop kom laasgenoemde op ’n tydstip dat dit krities noodsaaklik is om bekostigbare voedsel van goeie kwaliteit aan verbruikers te bied.
In sy voorlegging het TLU SA die klem laat val op die verlies aan vaardighede, die produktiwiteit van kragstasies, die bydrae wat die Hooglandwaterskema kan maak, watter bydrae uit Caborra Bassa afkomstig is, tot welke mate die personeelstaat van ESKOM verander het en hoeveel krag voorsien word aan gebruikers wat niks daarvoor betaal nie.
In belang van landbou het TLU SA aan die hand gedoen dat ’n tariefverhoging van 3 – 6% oorweeg word.