Beheerliggaamverkiesing by HFM

THABAZIMBI – Die nuwe Beheerliggaam van Hoërskool Frikkie Meyer is tydens ‘n vergadering op Dinsdag 9 aangewys.  Die ouers wat ten spyte van die gure weer opgedaag het om aan die verkiesing deel te neem word hartlik bedank vir hul belangstelling.
Uit ‘n kandidate-lys van 15 persone is die volgende ouers vir die nuwe termyn tot die Beheerliggaam van Hoërskool Frikkie Meyer verkies: Dr. Thinus Benadè (Voorsitter), Mnr. Peter Badenhorst (Onder-voorsitter), Mnr. Jan Botha, Pastoor Stephen Enslin, me Hanlè Erasmus-Richter, me Thane Hearne, mnr Theunis Lee, mnr Jood Swanepoel en mnr Glen van Rooyen.
Die personeel word deur die volgende persone verteenwoordig: Mnr Prof Erasmus, me Elmarie Human en mnr Evert Kleynhans.
Die administratiewe personeel word verteenwoordig deur me Debbie Jones, wat ook as die sekretaresse van die Beheerliggaam sal optree.
Die leerders word verteenwoordig deur drie verkose leerlinge naamlik: Lambert Joubert, Famke Minnaar en Sanli van den Brink.
Die skool dra hul gelukwensing oor aan die verkose persone en bedank hulle daarvoor dat hulle bereid is om hul tyd en kundigheid beskikbaar te stel om te verseker dat  een van die sleutelpunte in ons samelewing – die onderrig en leer van die jeug – met integriteit en toewyding bestuur word.