Frikkies reik uit met Winterhoop

THABAZIMBI – Met die naderende winter wat al begin byt wys die leerders van Hoërskool Frikkie Meyer dat hulle harte warm klop.

Gedurende Mei-maand het al die Frikkies deel aan projek “Winterhoop” ten bate van behoeftige persone in ons gemeenskap deelgeneem. Hierdie aksie word gereël in samewerking met die SAVF-Maatskaplike dienste van Thabazimbi. Hulle identifiseer die werklike behoeftes en sorg dat die goedere wat ingesamel word, by persone wat werklik in nood verkeer uitkom.

Die Frikkies is versoek om in voogklasverband nie-bederfbare kruideniersware asook komberse, baadjies en truie te skenk. Met hierdie projek wil hulle nie net die gemeenskap ondersteun nie, maar poog ons ook om die waarde van uitreik en omgee by die leerders te vestig. Dit sluit ook aan by die projek wat vanjaar by die skool geloots is om die waardes wat noodsaaklik is vir verantwoordelike menswees by die kinders te vestig en te versterk.

Ouers word versoek om die skool en die gemeenskap met hierdie projek te ondersteun. Help en moedig julle kinders aan om items te bring vir hierdie projek. Baadjies, truie en komberse wat te klein is of nie baie gebruik word nie, kan ‘n reuse verskil maak aan baie mense se lewens gedurende die bitter koue winter. Enige nie-bederfbare kruideniersware is welkom. Al bring u kind net ‘n koekie seep, maak dit ‘n verskil – aan sy/haar lewe maar ook aan die van ‘n ander persoon.

Kaptein C Morris van die SAP, in samewerking met die SAVF, het op Vrydag 22 Mei by die skool opgetree. Hy is al jare werksaam by die SAP, in die voormalige Kinderbeskermingseenheid. Hy is ‘n kenner op die gebied van die ondersoek en bekamping van misdaad soos wat deesdae kop-uitsteek op Mix-It en Facebook. Hy het met die leerders gesels oor die gevare wat hierdie dinge inhou en waarvoor hulle versigtig moet wees.

Daar word ook baie hard geoefen aan die HFM se eie “Musical” wat van 12 tot 14 Augustus op die planke gaan wees. Hou hierdie datums oop – dit gaan onvergeetlik wees.

Op 9 Junie het die verkiesing van die Beheerliggaam van die skool plaasgevind.  Die nominasie vergadering het om 18:00 ‘n aanvang geneem en daarna het verkiesing plaasgevind.

Tussen al die bedrywighede geniet die akademie steeds prioriteit. Die leerders het reeds op 1 Junie begin eksamen skryf.

HFM bedank almal in die gemeenskap wat ons skool ondersteun.