SAVF benodig die hulp van vrywilligers

Die SAVF ondersteun ook ander liefdadigheidsorganisasies. Hierdie span van die SAVF het aan die KANSA Spinathon tydens die Thabazimbi Expo deelgeneem. Van links is Christelle Barnard, Linda Grobler (SAVF maatskaplike werker), Edith Olivier en Brende van den Berg.
Die SAVF ondersteun ook ander liefdadigheidsorganisasies. Hierdie span van die SAVF het aan die KANSA Spinathon tydens die Thabazimbi Expo deelgeneem. Van links is Christelle Barnard, Linda Grobler (SAVF maatskaplike werker), Edith Olivier en Brende van den Berg.

Hennie Pauw
THABAZIMBI – Die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) se Thabazimbi-tak benodig vrywilligers.
Die SAVF is die enigste nie-regeringsorganisasie wat kinders kan beveilig. Die subsidies van die staat dek slegs 45% van die SAVF-kantoor se maandelikse uitgawes. Die ander 55% moet deur middel van fondsinsamelingsprojekte en donateurs aangevul word. Sonder vrywilligers kan die SAVF -kantoor nie tot sy volle reg kom nie.
Dis maklik om ‘n SAVF-vrywilliger te word. Belangstellendes kan bloot hulleself aanmeld by die SAVF-kantore op die tweede vloer van die Tambotie Mediese Sentrum. Daar is ‘n R10 jaarlikse aansluitingsfooi wat betaalbaar is met aansluiting.
Die SAVF hou een maal per maand ‘n vergadering waar alle projekte en fondsinsamelingsaksies bespreek word. Hier word idees uitgeruil en raadgegee oor nuwe of bestaande projekte. Vrywilligers wat vir langer as 5 jaar betrokke is by die SAVF, word beloon met ‘n balkie. Dit staan hulle ook vry om die jaarlikse provinsiale kongres en 3-jaarlikse nasionale kongres by te woon.
Daar is verskillende tipes vrywilligers, naamlik grondvlakvrywilligers wat praktiese take verrig soos aan hulle toegesê word en daar is bestuursvrywilligers, wie se take meer strategies van aard is en gebaseer op hul posisie op die vrywilligerskomitee.
Vrywilligers bied ook praktiese hulp aan rakende kinder- en jeugsorg soos die bemanning van die klerebank, vervoer van kliënte, omgee-projekte soos Winterhoop en Teddie Troos.
Volgens die SAVF-kantoor vervul vrywilligers dus ‘n uiters noodsaaklike maatskaplike funksie in die welsynstruktuur. Hande word dringend benodig by alle projekte. Vir enige navrae skakel 014 777 1093 tussen 09:00 en 13:00 daagliks.
Een van die groot projekte waarby die SAVF jaarlikse betrokke raak is Kinderbeskermingsweek, wat van 1 – 6 Junie vanjaar plaasvind. ‘n Verskeidenheid van bewusmakingsaksies word vir die volgende twee weke beplan. Die afgelope Donderdag (21 Mei)  is daar ‘n onderhoud met Colin Morris, deskundige op die gebied van kindermishandeling, op Thaba Stereo gevoer. Hy spreek ook verskeie skoolkinders vandag (Vrydag 22 Mei) toe oor gevare van kletskamers en vrye toegang tot inligting en kommunikasie.
Dan word daar van 1 tot 9 Junie opvoerings in Afrikaans, Engels en Tswana vir die jonger kinders aangebied met poppe soos Otjie Potjie, oom Wysneus, Bennie Beer en Hasie Kalbasie om boodskappe oor kinderveiligheid oor te dra. Kinders by skole kry die geleentheid om bydraes te maak tot projek Winterhoop, deur komberse, klere en blikkieskos skool toe te bring, of SAVF-gesinsdag strikkies te koop teen R5 elk. By ander skole sal liefdadigheidsorganisasies sop uitdeel.