TBBV wil dispuut verklaar

Hennie Pauw
THABAZIMBI – Die Thabazimbi Belastingbetalers Vereniging (TBBV) is op die punt om ‘n dispuut ten opsigte van eiendomsbelasting vir die periode 1 Julie 2008 tot 30 Junie 2009 teen die Thabazimbi Munisipaliteit te verklaar.
Sodra die dispuut verklaar word, kry die munisipaliteit 60 werksdae tyd om die probleme wat in die dispuut gestel is, aan te spreek. Indien dit nie gedoen word nie, kan lede en geaffilieerde lede van die TBBV die betaling van (slegs) eiendomsbelasting van die munisipaliteit weerhou en betaal in ‘n trustrekening wat vir hierdie doel gestig sal word. Die betaling van diensterekeninge aan die munisipaliteit gaan egter soos gewoonlik voort.
Tans eis die TBBV, onder andere, dat ‘n eiendomsbelastingtarief vir hierdie periode (1/7/08 tot 30/6/09) van R0,00175/R betaal word en dat alle opgeloopte rente, aanmanings en heraansluitingsfooie terugbetaal of afgeskryf word. Hulle eis ook dat alle betaalde belastings wat hierdie tarief oorskry het vir hierdie periode teruggeskryf word.
Ingevolge Artikel 102 van die Municipal Systems Act kan enige persoon, solank hy/sy by ‘n belastingbetalersvereniging geaffilieer is en die regte prosedure gevolg is om die dispuut te verklaar, vrywaring van vervolging ontvang vir die nie-betaling van belastinggelde, solank daar regmatige gronde bestaan vir nie-betaling.
Die wet maak voorsiening dat nie-betalers van belastinggelde se huisware deur die munisipaliteit verkoop mag word om die skuld te delg. Waar nie-betaling regmatig was of gedeeltelik, soos in Thabazimbi die afgelope maande, kan individue teen hierdie praktyk beskerm word as hy/sy in dispuut met die munisipaliteit is.
By ‘n TBBV-vergadering Donderdag 23 April in die Trollope-saal het TBBV-voorsitter Gert Snyman verduidelik dat die regering nie met individue onderhandel nie, maar slegs met die gemeenskap, wat sal moet sorg dat hulle hulself na behore organiseer en lid word van organisasies wat geaffilieer is by die Thabazimbi Belastingbetalersvereniging.
Verskillende belangegroepe vorm deel van die Thabazimbi Voorsitters Forum, soos die DLU (Distriks Landbou Unie), die TBBV, Wildbedryf Thabazimbi, Toerisme en Gastehuis Vereniging, Kromdraai Inwonersvereniging, Leeupoort Vakansiedorp Inwonersvereniging, Mmebane Business Chamber, Northam Besigheidskamer, Thabazimbi Besigheidskamer en  Rooiberg Inwonersvereniging.
Reeds 80% van bogenoemde organisasies het met hul lede vergader en ‘n mandaat aan die TBBV gegee vir die ondersteuning van die dispuut.
Indien ingeskrewe lede van bogenoemde organisasie ‘n affiliasiebedrag van R35 per jaar aan die TBBV betaal, word hulle outomaties lid van die Thabazimbi Belastingbetalers Vereniging en sal hulle dus beskerming ontvang in terme van die dispuut wat verklaar sal word.
Snyman het weer by die vergadering verduidelik hoe die probleme ontstaan het ten opsigte van belastings in Thabazimbi. Volgens nasionale wetgewing moes die Thabazimbi Munisipaliteit in Julie 2008 eiendomsbelasting begin betaal op die markwaarde van eiendom, nie net op die waarde van die erf nie.
Die munisipaliteit, sê Snyman, het egter nagelaat om die korrekte prosesse te volg. Eerstens was die hele proses waarvolgens eienaars besware teen waardasies kon inbring, onvoldoende.
Tweedens was die proses waarvolgens die belastingbeleid geïmplementeer was, nie volgens wetlike voorskrifte nie. Geen tarief mag ingestel word sonder die goedkeuring van ‘n belastingbeleid nie. Die belastingbeleiddokument wat wel ter insae was, is nie dieselfde een as wat deur die raad goedgekeur was nie. Die goedgekeurde dokument was dus nooit gesirkuleer en beskikbaar gemaak vir kommentaar nie.
Volgens Snyman is die rol van TBBV veral belangrik ten opsigte van die belastingbeleid, die Geïntegreerde Ontwikkelings Program, oftewel die IDP en die begroting, waarin die belastingtariewe bekend gemaak word.
Dit is belangrik dat die belastingtarief reg vasgestel word sodat dit nie te laag is dat die munisipaliteit nie kan funksioneer nie, maar ook nie te hoog nie, anders sterf die spreekwoordelike gans wat die goue eiers lê en dan is daar boonop te veel geld beskikbaar om mee korrupsie te pleeg.
Tans is die voorstel vir die nuwe tarief R0,0025/R vir die nuwe belastingjaar, volgens die munisipaliteit ‘n tarief binne die 10% verhoging waarop hulle geregtig is ten opsigte van ‘n tarief van R0,00175/R (‘n tarief wat nooit geïmplementeer is nie). Die verhoging is egter baie nader aan 42%.
Snyman is van mening dat alle inwoners van die Thabazimbi munisipale distrik moet seker maak dat hulle lid is van ‘n verteenwoordigende inwoners-, boere- of besigheidsvereniging. Huurders se belange word ook deur inwonersverenigings soos die TBBV verteenwoordig ten opsigte van dienslewering, sê Snyman.