Permitte nie meer plaaslik te kry

Elana Greyling

Wildboere en jagondernemers was ontnugter toe dit onlangs bekend geword het dat alle natuurbewaringspermitte nie meer by die plaaslike kantore verkry kan word nie.
Vanaf 6 April 2009 word geen permitte meer in plaaslike kantore van Natuurbewaring uitgereik nie. Sentrale kantore is Modimolle en ander streekskantore. Thabazimbi-boere se permitaansoeke word vanaf die Thabazimbi-kantoor een maal per week per hand na Modimolle, of Polokwane, soos nodig geneem vir prosesering. Aansoeke en gelde vir permitte vir die jag van alle spesies, asook vervoerpermitte vir lewendige wild sal daarheen gaan. Permitte vir skaars wild soos vir die jag van renosters, word steeds na Polokwane verwys. Geen permit-aansoeke sal as dringend hanteer word nie.
Hierdie reëling is ingestel nadat ongerymdhede met die uitreiking van permitte in ander dele van die provinsie aan die lig gekom het. Die reëlings sal in plek bly tot die ondersoek afgehandel is. Departementele amptenare in die Polokwane-kantoor kon nie bereik word vir kommentaar nie. Dit is tans nog onseker hoe lank die ondersoek sal duur en die ongemaklike reëlings in plek sal bly.
Plaaslike amptenare se hande is afgekap en hulle is magteloos om boere en jagters te help.
Volgens dr Andre Moolman is dit ondenkbaar dat ‘n regeringsdepartement sulke swak diens lewer en dit vir jagondernemers en jagters so moeilik maak om hul besigheid te bedryf.  “Hoe verduidelik jy dit vir ‘n oorsese kliënt dat jou eie mense jou so in die wiele ry,” se hy. Hy is van mening dat Wild SA beslis die saak verder sal voer tot op ministeriële vlak.
Beide mnr Francois van den Berg, president van Agri Limpopo en mnr Jan Viljoen, streeksvoorsitter van TLU SA Noord het aangedui dat hulle organisasie beslis nie die saak daar kan laat nie en dat stappe geneem sal word.