johan-van-zyl

Dr Johan van Zyl, Pres i dent en Uitvoerende Hoof van Toy ota Suid-Afrika, is pas aangewys as ‘n Bestuurshoof van die Toyota Motorkorporasie
(TMK) van Japan.

Leave a Reply