Toyota SA se President bevorder tot sleutelposisie in die Toyota-Motorkorporasie, Japan

Dr Johan van Zyl, Pres i dent en Uitvoerende Hoof van Toy ota Suid-Afrika, is pas aangewys as ‘n Bestuurshoof van die Toyota-Motorkorporasie (TMK) van Japan.
Dr Johan van Zyl, Pres i dent en Uitvoerende Hoof van Toy ota Suid-Afrika, is pas aangewys as ‘n Bestuurshoof van die Toyota-Motorkorporasie (TMK) van Japan.

Dr Johan van Zyl, President en Uitvoerende Hoof van Toyota Suid-Afrika, is pas aangewys as ‘n Bestuurshoof van die Toyota-Motorkorporasie (TMK) van Japan. Hy is een van net vyf nie-Japanners wat tot hierdie posisie bevorder is.
Dr Van Zyl se nuwe aanstelling as ‘n TMK-Bestuurshoof sal op ‘n direksievergadering in Junie bekragtig word. Die nuwe pos is bykomend tot sy amp as President en Uitvoerende Hoof van Toyota Suid-Afrika. Die TMK het net 50 Bestuurshoofde wêreldwyd en hierdie nuwe aanstelling beteken in wese dat dr Van Zyl lid word van die maatskappy se globale bestuurspan, wat aan die TMK se direksie rapporteer.
“Ek is besonder opgewonde oor hierdie geleentheid en hoewel ek seker is dat ek voortaan aansienlik meer besig sal wees, gaan sake by Toyota Suid-Afrika onveranderd voort en bly my verbintenis tot die maatskappy net so sterk as voorheen.”
Volgens dr Van Zyl is sy bevordering ‘n pluimpie vir Toyota Suid-Afrika as geheel. “Ek kan my sukses net toeskryf aan die maatskappy en die mense saam met wie ek so nou saamgewerk het in die laaste paar dekades.”
Dr Van Zyl sê hy is reg vir die uitdaging en dat feitlik alles bereik kan word met harde werk, volharding en toewyding. “Afrika was nog altyd ‘n belangrike speler in die TMK se globale strategie en ek hoop dat ek dit selfs verder kan versterk.
“Ek kon hierdie prestasie nie behaal het sonder die volgehoue toewyding en verbintenis van elke enkele werknemer, verskaffer en handelaar van Toyota Suid-Afrika nie. Die maatskappy het sy probleme gehad, maar ons het nog altyd oorleef en die verwagtinge oortref – waarlik ‘n huldeblyk aan die Toyota-gees en ook die Suid-Afrikaanse gees,” sê dr Van Zyl.
“’n Aanstelling van hierdie aard is inderdaad ‘n mosie van vertroue in Suid-Afrikaanse bestuursvaardigheid en ek is trots dat dit behaal kon word sonder dat dit vir my nodig was om die land te verlaat, maar dat ek hier kan aanbly en kan help om hierdie groot land en maatskappy te bou.”