Bosoorlog Veterane Vereniging in die lewe geroep

SABOV, oftewel die Suid-Afrikaanse Bosoorlog Veterane Vereniging, is ‘n nuwe organisasie gestig deur gewese Suid-Afrikaanse Weermag soldate vir die vergete soldate van die Bosoorlog. Dit is ‘n nie-winsgewende, nie-party politieke en nasionale vereniging wat tuiste sal bied vir die vergete soldate van ‘n belangrike deel van Suid-Afrika se geskiedenis.
SABOV beywer hulle hoofsaaklik om die behoeftes en belange van die gewese Suid-Afrikaanse Weermag soldate te bevorder deur ‘n aantal aksies.  SABOV wil graag as platform dien waardeur die unieke identiteit van die soldate waardeer en erken sal word.  Hulle beoog om as spreekbuis op te tree vir alle relevante sake met betrekking tot soldate.
Die vereniging bied ook ‘n unieke kommunikasie kanaal waar soldate die geleentheid gebied word om mede soldate op te spoor, verhale van die oorlog te vertel en sodoende ‘n positiewe, opbouende beeld van die soldate uit te dra. Hulle is ook in proses om ‘n struktuur daar te stel vir soldate wat fisiese en of emosionele skade opgedoen het tydens die oorlog.
“Die bosoorlog mag ongewild gewees het, maar nie die soldate nie.  Ons was elite soldate wat een van die beste onkonvensionele weermagte in die wêreld beleer het.  Na 23 jaar wil ons die stilswye verbreek deur te verenig in kameraderie en die erkenning, respek en waardering wat ons as die oorwinnaars toekom, ons eie maak.”, se Robert de Vries, nuutverkose voorsitter van die Vereniging.
De Vries brei uit:  “Die vereniging het reeds byval gevind.  Honderde oud dienspligtiges het reeds geregistreer as lede en meer as 17 000 persone het reeds die webtuiste besoek.  Lede kommunikeer met mekaar en sukses is reeds bereik met die opspoor van inligting van gesneuwelde soldate vir familielede.  Vir die eerste maal is daar nou ‘n oop platform vir ons om ons ondervindinge en wedervaring te deel met wie ookal wil luister.”
SABOV het reeds voelers uitgesteek om takke landswyd te stig om alle lede toegang tot die vereniging te bied.
Alle belangstellendes kan die webtuiste www.sabwv.co.za besoek, of Robert de Vries by 076 909 9354 of Kobus du Plessis by 072 218 0345 skakel.