Boere kan groot brande te wagte wees vanjaar

THABAZIMBI – Tydens ‘n vergadering van die  Thabazimbi Brandbeskermingsvereniging se uitvoerende komiteevergadering op 1 April het dit duidelik geblyk dat boere weer vanjaar “groot en vernietigende brande” kan verwag.
By die vergadering het dit duidelik geblyk dat grondeienaars die nodige voorsorg moet tref om die gevare tot die minimum te beperk.
Indien ‘n veldbrand ontstaan wat nie deur die grondeienaar beheer kan word nie, kan die brandweer geskakel word by 083 687 1883, wat die diens sal lewer teen die  vasgestelde fooie. Indien ‘n brand op iemand se plaas ontstaan moet alles moontlik gedoen word om die aangrensende eienaars sowel as die voorsitter van die Thabazimbi Brandbeskermingsvereniging, Barries Barnard by 082 572 6228, of Satelietstasie-leiers, in kennis te stel.
Die Brandbeskermingsoffisier van die Thabazimbi Munisipaliteit, Johnny Motaung, het van sy take gedelegeer na die Satelietstasie-leiers. Hulle is in die proses om aangestel te word en hul besonderhede sal eersdaags bekend gemaak word. Volgens die Brandwet is hierdie leiers by magte om die grond te betree en inspeksies uit te voer. Hulle sal egter eers afsprake maak met grondbewoners.
Definitiewe voorskrifte bestaan ten opsigte van die maak van voorbrande en moet noukeurig gevolg word om eise en vervolging vry te spring. Tydens die vergadering is daar baie klem gelê op wetstoepassing, boetes en hofsake.
Die wette om te bestudeer is die Nasionale Wet op Bosbrande (1998) en Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid (No 85 van 1993). Dit handel hoofsaaklik oor die werkgewer se verantwoordelikheid om toe te sien dat die nodige toerusting beskikbaar is en dat werknemers opgelei is vir die taak, asook dat hulle voorsien is van die nodige beskermende klere om die werk veilig uit te voer. Beskermende klere sluit in oorpakke, kopbedekkings, stofmaskers en stewels wat nie sal smelt van die hitte nie.
Gevaarsituasies wat kan lei tot veldbrande moet vermy word en alle plaasbewoners moet van hierdie gevare in kennis gestel word. Braaivleisvure op die oop grond moet so ver moontlik vermy word en brandende sigaretstompies moet nie uit voertuie of deur voetgangers neergegooi word nie. Voertuie moet nie in lang gras luier nie en leë bottels moet nie in die veld gelos word nie. Waar moontlik moet alle bottelstukke in die veld opgetel word. Verseker ook dat alle elektriese kabels in en om die huis en in die veld by pompe goed geïsoleer is en nie kortsluitings sal veroorsaak nie.