Projek Winterhoop bied verligting teen winterkoue

THABAZIMBI – Projek Winterhoop is ‘n nasionale projek wat deur verskeie nasionale en plaaslike organisasies onderneem word soos Beeld en SAVF. Dit vind plaas vanaf 1 tot 20 Junie vanjaar.
Die koue kruip nader en dit is veral die hawelose persone en kinders sonder tuistes in die omgewing wat ly onder die aanslag van die winter.
Volgens die Thabazimbi se SAFV (Suid-Afrikaanse Vrouefederasie)–kantoor sterf daar jaarliks baie hawelose persone weens verkluiming. Ander gemeenskapslede wat swaar kry in die winter is verswakte bejaardes en verarmde gesinne wat bekend is aan die plaaslike SAVF kantoor. Daar is ook verskeie wees- en verlate kinders wat vrywillig versorg word deur besorgde gemeenskapslede.
Inwoners word versoek om daardie ou kombers wat nou al vir die derde jaar in die kas lê sonder dat dit gebruik word uit te haal en na die SAVF te bring. Op hierdie manier word daar ‘n verskil gemaak aan iemand se lewe hierdie winter. Vriende, kollegas en besighede kan mekaar gerus uitdaag om die grootste bydraes te maak.
Die groot behoefte is aan klere en komberse, en geldelike bydraes. Donasies kan afgegee word by die SAVF kantoor in die Tambotie Mediese Sentrum op die tweede vloer by Kamer 4 tydens weeksdae vanaf 09:00 tot 12:00.  Die kontak nommer is 014 777 1093.
SAVF is baie dankbaar teenoor inwoners wat verlede jaar hulle harte oopgemaak het en betrokke was by die invordering en verspreiding van komberse aan minderbevoorregtes. Daar word gereeld verslag gedoen van hierdie projekte in Die Kwêvoël.
Volgens Linda Grobler, maatskaplike werker van die SAVF, is die uitdaging om hierdie jaar net soveel sukses te hê met Projek Winterhoop, en hopelik nog baie meer, as verlede jaar.
Hoewel die verspreiding van materiaal eers later geskied, neem dit tyd om genoegsame materiaal te versamel en is almal welkom om reeds in April te begin bydraes lewer.