Herfsskool vir skrywers

Die jaarlikse Herfsskool vir skrywers word vanjaar weer deur die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit aangebied en bekendes uit die skryfwêreld sal as aanbieders optree. Bespreek jou plek van 30 Maart tot 3 April 2009 by Nooitgedacht, Potchefstroom.
Die kursusse handel oor hoe skryf ek ‘n rubriek, prosa, poësie, kinderliteratuur? Die kostes beloop R2 250 per persoon en dit sluit in die verblyf vir 4 nagte, in selfsorgeenhede, sowel as die etes (behalwe ontbyt) ingesluit. Herfsskoolgangers kan vanjaar uit vier bene tydens die Herfsskool kies: prosa, poësie, kinderliteratuur en skryf van rubrieke. Hierdie bene loop gelyktydig tydens die Herfsskool. Vir vyf dae word daar intensief aan jou eie skryfwerk geskaaf deur skrywers, uitgewers, groepleiers en werkswinkelaanbieders. Aan die einde van die Herfsskool word ‘n bywoningsertifikaat toegeken. Die Herfsskool begin op Maandag, 30 Maart 2009 om 09:30 (jy kan reeds van 08:30 af registreer) by die Noordwes-Universiteit se plaas, Nooitgedacht, Potchefstroom. Die Herfsskool sal Vrydag om 12:00 afsluit sodat jy weer kan vertrek.
Die vier verskillende bene van die Herfsskool word in parallelle sessies aangebied, hoewel die hooflesings van skrywers of uitgewers vir al die kursusgangers gelyktydig aangebied word. Om tot die Herfsskool toegelaat te word, word daar ‘n skryfstuk gevra wat jy saam met jou inskrywing moet instuur met ‘n deposito van R500 (nie terugbetaalbaar nie). Hierdie skryfstuk van jou word deur die loop van die week in kleingroepverband met jou bespreek.
Die Herfsskool bied jou nie net die geleentheid om met die skryfkuns, skrywers, uitgewers en tydskrifmense kennis te maak nie, maar jy ontmoet ook ander mense wat jou intense belangstelling deel en wat met dieselfde skryfprobleme as jy worstel. Dit maak nie saak op watter vlak jou skryfwerk is nie – of jy nog nooit gepubliseer het nie, en of jy alreeds gepubliseer het – die Skryfskool se mense sal jou skryfwerk help slyp.
Die bene van die Herfsskool en elkeen se skryfstukke lyk só:
PROSA
Hoe lyk ‘n kortverhaal of ‘n roman? Daar word aandag geskenk aan die uitwerk van die verhaallyn die skep van karakters en ruimte en die tyd van die storie. Om vir hierdie been in te skryf, moet jy ‘n kortverhaal, van nie meer as 10 bladsye nie, vooraf instuur.
POëSIE
Waar kry ek ‘n gedig vandaan? Hoe werk metafore, klank, beweging en vorm wanneer ek ‘n gedig skryf? Moet dit rym, en wat is ‘n moderne gedig nou eintlik? Vir hierdie been moet jy een gedig met jou inskrywing saamstuur.
KINDERLITERATUUR
Om vir kinders of vir die jeug te skryf, is dieselfde as om vir grootmense te skryf – dit is net moeiliker! Die moets en moenies van kinderliteratuur en die besondere eise daarvan word behandel. Om vir hierdie been in te skryf moet jy ‘n kinder- of jeugverhaal, van nie meer as 10 bladsye nie, saam met jou inskrywingsvorm instuur.
KURSUS IN  RUBRIEKE
‘n Rubriek is die soort skryfstuk wat in byna elke koerant of tydskrif gebruik word, maar min van ons is regtig opgelei om ‘n rubriek te skryf. Die hooffokus van die kursus is hoe om ‘n rubriek vir ‘n tydskrif of koerant te skryf wat week na week die leser sal bly interesseer. Daar is baie spesifieke eise wat aan die rubriekskrywer gestel word, want dit is die soort woordkuns wat ook nog binne die beperkinge van lengte, saktye, weeklikse verskyning en die leser as teiken geskryf moet word. Hierdie been van die Herfsskool sal aangebied word in samewerking met ervare rubriekskrywers. Om tot die kursus toegelaat te word, moet jy ‘n rubriek van 1 000 woorde saam met jou inskryfvorm instuur.
AKKOMMODASIE
Akkommodasie is beskikbaar in netjiese, selfsorgeenhede by  die Elgro River Lodge, Nooitgedacht, Potchefstroom.
As jy die kursus wil bywoon, skakel vir Kobie van Aswegen by 018 – 299 1783, of stuur ‘n e-pos aan assjcjva@puknet.ac.za. Besoek gerus ook www.atkv.org.za en klik op die ATKV-projekteskakel vir al die nodige vorms en inligting.
Vul net die inskrywingsvorm in en stuur dit saam met ‘n deposito van R500 (nie terugbetaalbaar nie) en jou skryfstuk vir die betrokke been. Navrae oor die Herfsskool kan by die Skryfskool gedoen word (Tel: 018 299 1783).
Stuur die voltooide inskryfvorm saam met jou getikte skryfstuk (en tien afskrifte daarvan) aan:
Die Direkteur ATKV-Skryfskool Noordwes-Universiteit Privaatsak X6001 POTCHEFSTROOM 2520