Inwoners warm onder die kraag oor “finale waarskuwings”

THABAZIMBI – Finale waarskuwings vir die betaling van munisipale rekeninge is die afgelope maand deur heelwat inwoners van die dorp ontvang met dreigemente om dienste te staak indien betaling nie voor 17 Maart geskied nie. Dit het heelwat inwoners redelik warm onder die kraag.
Een van hierdie waarskuwings is afgelewer op 18 Maart (‘n dag nadat die rekening betaal moes wees) by die huis van Gert Snyman, voorsitter van die Thabazimbi Belasting Betalersvereniging (TBBV), sonder dat hy daarvoor geteken het.
Volgens Snyman is hierdie tipe van finale waarskuwing, net soos met die betekening van ‘n dagvaardiging, onwettig indien iemand nie ontvangs erken het en daarvoor geteken het nie.
Chaos heers in die finansiële departement van die munisipaliteit na Julie 2008 toe ‘n nuwe tariefskaal vir eiendomsbelasting geïmplementeer is. Kenners meen die tarief is onwettig omdat ‘n belastingbeleid nooit goedgekeur is nie en amptenare ontken dit. Maar al sou die beleid goedgekeur wees, word stipulasies daarin geïgnoreer, soos byvoorbeeld dat die belastingtariewe van betalers hierdie jaar nie met meer as 40% mag gestyg het nie.
As gevolg van baie verwarring het inwoners, soos herhaaldelik aanbeveel is deur die burgemeester, tot dusver die ou tariewe betaal. Inwoners is aanbeveel om dienste te betaal soos gehef word, maar ou belastingtariewe.
Daar word nou gedreig om diegene wat hierdie raad gevolg het se dienste te sny. Dit is egter onwettig aangesien slegs die dienste na huise en besighede waarvan die diensterekeninge nie betaal is nie, afgesny mag word. Niemand se dienste mag gesny word indien daar wanbetaling is ten opsigte van eiendomsbelasting nie.
Die TBBV (Thabazimbi Belasting Betalersvereniging) is tans in die proses om ‘n prokureur aan te stel om ‘n dringende interdik teen die munisipaliteit te bring teen die afsny van dienste.
Enige lid van die TBBV word versoek om Gert Snyman (sel 083 295 1284), Tokkie Swanepoel (083 676 2301) of Faan Venter (083 979 6239) te kontak indien hulle probleme van hierdie aard ondervind.
In ‘n brief aan die munisipaliteit het die TBBV versoek dat hierdie “onwettige proses”, naamlik die uitreik van finale waarskuwings, gestop word, asook die heffing van heraansluitingsfooie. Die redes is dat, tot op hede, geen goedgekeurde belastingbeleiddokument aan die TBBV voorsien is nie, ten spyte van herhaalde skriftelike versoeke.
Hulle versoek ook dat ‘n goedgekeurde munisipale wetgewing (“bylaw”) verskaf word waarin die tariewe verskyn. Geen eiendomsbelasting kan geëis word sonder die nodige wetgewing nie.
Die brief verwys ook dat daar in die Munisipale Systems Act (Wet 32 van 2000) op ‘n gereelde basis van korrekte rekeninge voorsien moet word. Tans word daar nie aan hierdie vereiste voldoen nie.
In die brief, gerig aan die munisipale bestuurder, word daar aangedring dat die onwettige aksie, naamlik uitreiking van finale waarskuwings, gestop word en dat regsaksie teen die munisipaliteit en/of die munisipale bestuurder geneem mag word indien dienste gesny word.
Die brief word afgesluit deur die versekering dat inwoners wil betaal, maar die regte bedrag en dat die TBBV optree ook namens inwoners van Regorogile, Raputi en Rethabile.
Die munisipaliteit het onlangs ‘n firma aangestel wat skuldinvordering behartig. Dit blyk dat daar nou, sonder inagneming van die hele situasie, voor die voet dienste gesny word, hetsy dit binne die raamwerk van die wet is of nie.