Ons lesers skryf – Drink- en kuierplek lawaai

Inwoners van Deenastraat, Judithstraat, Elandstraat, Rooibokstraat, Waterbokstraat, Steenbokstraat, Dertiendelaan en Vanderbijlstraat, is keelvol vir die drink- en kuierplekke se nagtelike lawaai. Ons dink dit is onredelik dat ons geen rus in ons eie huise kan hê nie. Kan hulle nie verstaan dat nie almal in die buurt na hulle musiek wil luister nie. Dit is ‘n gedoef-doef ses dae van die week tot 01:00/02:00 in die oggend.
Vir die by die drink- en kuierplek is dit pret en plesier ten koste van inwoners wat die volgende oggend om 05:00 opstaan om te gaan werk. Dit is ook hinderlik vir leerlinge wat studeer en die volgende dag ‘n toets moet skryf.
Inwoners het ook al ‘n klagte by die polisie gelê, maar daar het geen verandering tot dusver plaasgevind nie, die lawaai gaan steeds voort.
Die Munisipale Ordonansie getiteld: Versteuring van openbare rus lees:
Geen persoon die openbare rus sal versteur in ‘n straat of openbare area of op ‘n privaat perseel deur geraas te maak, te skreeu, te baklei, te sing, ‘n musikale instrument te speel, harde musiek te maak of geweldadig of immoreel op te tree nie.

KEELVOL INWONERS