Marakele Nasional Park marathon

THABAZIMBI – Die Thabazimbi marathonklub bied op Saterdag 28 Maart  die tweede Marakele Nasionale Park 42.2 km, 20km marathon en 5km pretdraf aan.  Hierdie marathon is een van slegs 4 wat landwyd binne ‘n Nasionale park aangebied word en is die enigste een wat ‘n standaard lengte marathon van 42.2 km insluit. Die aantal deelnemers is beperk tot 1000 en dus moet alle belangstellendes vinnig speel om ‘n plek te verseker. Inskrywingsfooie beloop R90 vir die 42.2km, R50 vir die 20km en R15 vir die 5km. Al die atlete spring by die ingang van Marakele weg en die   wegspring tye vir die 42.2km wedloop is 06:00, vir die 20km om 06:30 en vir die 5km pretloop 07:00. Elke 3km is daar ‘n waterpunt met water, Powerade en Coke en waar toiletgeriewe ook beskikbaar sal wees.  Die hoofborg vir hierdie geleentheid is Kumba Iron Ore wat hierdeur nie net beoog om meer besoekers na Thabazimbi te lok nie, maar ook om ‘n bewustheid te kweek aangaande die noodsaaklikheid van natuurbewaring. Die grootste gedeelte van die fondse wat deur middel van borge en inskrywingsfooie vir die marathon geïn word, word aangewend ten bate van natuurbewaring by Marakele Nasionale park. Daar word gepoog om ‘n gesonder leefstyl by die inwoners en veral die kinders in die omgewing te kweek en om hierdie rede het die marathon klub besluit om ‘n unieke uitdaging aan die skole te rig. ‘n Kontantprys ter waarde van R1000 is op die spel vir die skool met die hoogste persentasie inskrywings. Vir hierdie wenskool sal daar ook R5 van elke skolierinskrywing van R15 teruggegee word, met ander woorde, indien 20 leerders deelneem sal 20 x R5 = R100 aan die skool terugbesorg word. Raak gerus betrokke by natuurbewaring en ondersteun hierdie geleentheid. Vir verdere inligting kan Piet van Staden gekontak word by 0730020873 of epos pietvs@telkomsa.net