Sektor polisiëring versterk die polisie se hande

Die eenvormige borde wat tans by plaasingange opgerig word, maak dit makliker vir die polisie en ondersteuningsgroepe om plase te identifiseer en op te spoor in gevalle van nood en misdaad.
Die eenvormige borde wat tans by plaasingange opgerig word, maak dit makliker vir die polisie en ondersteuningsgroepe om plase te identifiseer en op te spoor in gevalle van nood en misdaad.

THABAZIMBI – In die laaste paar maande is baie gedoen om die gemeenskap te mobiliseer om te help verantwoordelikheid neem vir hul eie veiligheid en kriminele aktiwiteite aan te meld. Een manier om dit te bewerkstellig is deur die Sektor Polisiëring Forums.
Deur die werk van die Sektor Polisiëring Forums word die kommunikasie, welwillendheid en interaksie tussen die gemeenskap en die polisie bevorder om sodoende ‘n beter en veiliger Thabazimbi vir inwoners te skep.
Die Thabazimbi Polisietros is ingedeel in drie sektore, waarvan Sektor 1 Kransberg, Thabazimbi dorp en Spitskop-plotte verteenwoordig, Sektor 2 Regorogile en Ipelegeng en Sektor 3 Northam, Koedoeskop en Makoppa.
Die koördineerder in Sektor 1 is Dirk Laufs (sel 082 675 2076), in Sektor 2 Phillip Mothlake (sel 083 246 0436) en in Sektor 3 Gys van der Walt (sel 083 252 0368).
Daar is begin met ‘n verskeidenheid inisiatiewe om die hand van die polisie te sterk en ‘n hele paar probleme wat tans aangespreek word.
Die polisie in Thabazimbi-dorp het begin met ‘n deur-tot-deur veldtog, waar polisielede nader kennis maak met die gemeenskap, polisiëringswenke uitruil en voorstelle van die publiek ontvang. Hierdie veldtog sal in alle areas in die Thabazimbi polisietros (cluster) uitgevoer word en sal teen die einde van 2009 voltooi wees. Polisielede word ook aangemoedig om goeie verhoudings met die publiek te kweek, deur veral die diens en houding van lede in die aanklagkantoor te verbeter.
Daar is besluit om maandelikse motiveringstoekennings aan SAPD individue te maak vir buitengewone prestasies en/of goeie dienslewering. Die eerste merietetoekenning sal eersdaags oorhandig word.
‘n Program word ook van stapel gestuur om Kategorie D-reserviste op te lei. Kategorie D-reserviste is vrywilligers wat voltyds werk, maar na-uurs bystand aan die polisie verleen. Die eerste kandidate is reeds geïdentifiseer en daar sal eersdaags met opleiding plaaslik begin word. Indien enigeen van die publiek belangstel om as Kategorie D-reserviste diens te doen, kan kapt Thapela, die plaaslike Misdaadvoorkoming-bevelvoerder gekontak word by die polisiestasie in Thabazimbi.
‘n Proses is aan die gang om plase weer eenvormig te nommer (op borde by die ingange) en karteer asook om ‘n databasis op te stel met volledige aanwysings na die plase en kontakbesonderhede van plaasbewoners en eienaars. Besonderhede oor die plase sal in ‘n A5-boekie beskikbaar gestel word.
Samesprekings tussen die munisipaliteit en polisie word ook gevoer oor die implementering en interpretasie van munisipale wette waar dit misdaadbekamping en polisiëring aangaan. ‘n Voorbeeld wat hier genoem word is die afsper van toegangroetes in noodgevalle. Daar word ook gekyk na die installering van waarnemingsapparaat.
‘n Bewussynsveldtog word voortdurend geloods deur gereelde uitsendings oor Thaba Stereo op Maandae tussen 12:00 en 13:00 en op Dinsdagoggende 10:30 en gereelde berigte in Die Kwêvoël.
Een van die wesenlike probleme waarmee die polisie intern te make het, is die verskaffing van verblyf en behuising aan lede. Dit maak die vul van poste veral moeilik.
Die doel in elke sektor is om dit in kleiner eenhede, naamlik Areas, te verdeel wat beter as eenhede funksioneer en waar mense wat geografies nader aan mekaar is en in ‘n beter posisie om ondersteuning te bied in geval van misdaad. Een so area, Area 6, is reeds in 2005 in Sektor 1 gestig. Area 6 is die gebied tussen Warmbadweg, Van der Bijl-, Eland- en  Hamerkopstrate en funksioneer onder die leiding van Barry le Roux (sel 083 304 0797) in Steenbokstraat.
Area 6 word op gereelde basis gepatrolleer, inwoners word op hoogte gehou van sake deur nuusbriewe en gemaan om nie motors ongesluit en buite erwe te laat of speelgoed en fietse te laat rondlê nie, aangesien dit diewe lok. Daar is begin met ‘n inisiatief waar alle inwoners van Thabazimbi opgelei sal word in selfverdediging. Die Rooikuilspruit in Area 6 is skoongemaak omdat dit potensiële skuilplek aan diegene met slegte motiewe gebied het. Daar is ook ‘n goeie kommunikasiekanaal met die polisie ontwikkel.
Nog ‘n inisiatief wat deur die sektorpolisiëring ondersteun word is die gratis nooddiens wat deur Afriforum, ‘n burgerregte-organisasie, beskikbaar gestel word teen misdaad of in ‘n mediese of ander noodgeval.
Dit behels dat ses mense van ‘n selfooneienaar se eie keuse met die druk van ‘n knoppie op die selfoon per sms in kennis gestel word dat ‘n noodsituasie bestaan.
Die prosedures wat gevolg moet word is die kies van persone wat in kennis gestel moet word in ‘n noodgeval en dan moet hulle toestemming verkry word. Om die diens te aktiveer moet daar met ‘n rekenaar ingegaan word op die webwerf www.afriforum911.co.za en hierop vir die diens geregistreer word deur ‘n vorm in te vul.
Die diens word gratis verskaf en kos slegs R5 elke keer as die diens geaktiveer word. Volgens Barry le Roux van Area 6 werk die diens baie goed. Sy vrou het eendag per ongeluk die knoppie op haar selfoon gedruk wat die diens aktiveer het en daar was onmiddellike reaksie gewees.