Anglo besluit tref rioolwerke

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Anglo Platinum, die wêreld se grootste platinumversakffer beplan om sowat 10 000 werknemers se dienste op te skort in ‘n popging om kostes te sny. Die inkorting van kostes raak ook Thabazimbi-dorp. Waar ‘n bedrag van R14m deur Angloplat verskaf sou word vir die verbetering van die rioolstelsel in Thabazimbi, is hierdie fondse onttrek en sal dit van elders verkry moet word.
Sowat 8 000 van hierdie landwye afdankings is kontrakwerkers. Die orige 2 000 poste sal deur die normale prosesse van werkverliese nie weer gevul word nie, veral nie die non-kritiese poste nie.
In sy oorsig oor die maatskappy se resultate vir die jaar geëindig in Desember 2008  , sê Angloplat CEO Neville Nicolau, dat die maatskappy verlede jaar se produksievlakke wil handhaaf, wat sou beteken dat  ongeveer 2,4 miljoen onse platinum geproduseer sal word. Om egter winsgewend te bly sal die maatskappy sy bedryfskostes noemenswaardig moet verlaag, wat beteken dat die werkmag verklein moet word.
Volgens Nicolau kan Angloplat, teen die huidige platinumpryse, geld verloor op elke ons platinum wat geproduseer word, wat sou  beteken dat koste gesny moet word as die groep winsgewend wil bly. As gevolg van die verhoogde insetkoste sou dit hulle R1 000 meer per ons platinum kos om te produseer as die markwaarde van R14 000 per ons.
Volgens Nicolau hoop hulle dat die prys vanjaar bokant $1 000 per ons sal verhandel teenoor die $800 per ons van einde laasjaar en dat die markaanvraag teen die einde van vanjaar sal verbeter.
Dit is te wagte dat die aanvraag na platinum deur die voertuigindustrie sal verlaag, industriële aanvraag het reeds effens gesak saam met die verstadiging van die wêreldekonomie, maar aan die anderkant het die vraag na juweliersware en platinumaankope vir beleggingsdoeleindes verhoog.
Nicolau het gesê dat daar vanjaar nie ‘n toename in produksie sal wees nie en dat groot bestuursveranderings, wat die herstrukturering van die groep se belangrikste myne insluit, sal plaasvind. Die groot myne sal in kleiner individuele bedryfseenhede opgedeel word om doeltreffendheid en winsgewendheid te verhoog.
Voortspruitend uit hierdie besluit sal die Amandelbult-seksie in twee eenhede opgedeel word.