Alles nie verlore vir Thaba

THABAZIMBI – Alles is nie verlore om ‘n suksesvolle plaaslike ekonomiese program (LED) op die been te bring wat tot voordeel van die gemeenskap sal wees, nieteenstaande die swak wêreldwye ekonomie. Dit was een van die ligpunte wat deur mnr Johan Ackermann uitgelig is tydens die LED simposium wat Dinsdag by Rra Ditau aangebied is.
Die plaaslike abattore werk teen sowat 50% van sy vermoë. Dit het hoofsaaklik te doen met die feit dat daar baie minder vee in die gebied is wat geslag moet word. Dit spruit in ‘n groot mate uit die feit dat boerdery grootliks ekonomies bedryf moes word met die wegdoen van al die rade en die rol wat Landbank in doerdery aktiwiteite gespeel het. As gevolg hiervan het die boere wat oorgebly het beesboerdery aktiwiteite vir wildboerdery verruil het. Met die groter aanvraag na rooivleis uit lande soos China, wat tans die vinnigste ontwikkelende land in die wêreld is, gaan daar moontlikhede oop vir nuwe uitvoermarkte. Chinese is tradisioneel afhanklik van pluimvee en vis, maar met die nuwe opbouing van die middelklas, kan hulle die weelde van rooivleis bekostig.
Net so is daar dalk ‘n groot aanvraag daarna om wild wat plaaslik geskiet te word hier te verwerk in plaas daarvan om dit teen ‘n verlies aan slagpale en besighede in die stedelike gebied te verskaf. Daar is beter waardetoevoeging en werkgeleenthede indien die verwerkte produk aan die eindverbruiker in die stedelike gebiede verskaf kan word.
Thabazimbi en die myne in die gebied is almal geleë in die bosveld stollingskompleks met sy ryk minerale neerslag, veral die platina verwante metale. Platina sal in die toekoms steeds ‘n groterwordende rol speel aangesien dit juis een van die metale is wat doeltreffend vir ‘n skoon omgewing aangewend kan word. Hier hoef maar net verwys te word na die sukses waarmee dit as katalis in die uitlaatstelsels van motorvoertuie gebruik word om lugbesoedeling te bekamp.
Na die 9-11 voorval in Amerika het baie meer buitelandse toeriste Suid-Afrika geteiken as toerisme bestemming. As gevolg hiervan het die woord versprei, sodanig dat die buitelandse toeriste vanaf 1 miljoen in 1989 na 6,8 miljoen in 2006 gestyg het. Indien reg aangewend kan baie van hierdie toeriste, waarvan die meeste uit Afrika en Asië afkomstig is, hierheen gelok word. Indien toerisme organisasies, lodges en almal in hierdie bedryf daarin kan slaag om weg te breek van die sellulêre-benadering waar elkeen sy eie ding op sy manier wil doen en eerder oorgaan na ‘n tros-benadering waar almal saamwerk en mekaar se fasiliteite onder sy eie groep toeriste bevorder, word mense met dieselfde belange byeen gebring wat tot voordeel van die bedryf en die gemeenskap aangewend kan word. Hier moet ook die plaaslike toeris in aanmerking geneem word.
Ackermann het genoem dat daar nie alleenlik op die buitelandse trofeejagter gekonsentreer moet word nie maar dat die plaaslike biltongjagter, wat ‘n groot industrie is en waarvan die meeste vanuit Gauteng afkomstig is, met min moeite ook geakkommodeer kan word.
Hy het ook genoem dat alhoewel die meeste lodges oor konferensiefasiliteite beskik, daar min is wat oor ‘n gebou beskik om ‘n konferensie of simposium van die aard van die LED simposium aan te bied. As gevolg van die feit dat plek vir soveel mense ingeruim moes word is ‘n markies tent gebruik waarin die simposium aangebied is en hy kon byvoorbeeld as gevolg van te veel lig nie gebruik maar van die skyfiepresentasie soos beplan nie en moes sy voorlegging onderbreek word aangesien dit baie warm onder die wit seile geword het.