Groter prospekteringsgebied vir Anglo Coal se soeke na steenkoolgas

LEPHALALE – ‘n Prospekteeraanleg vir steenkoollaagmetaan (SLM) wat op ‘n  plaas 30 km noordwes van Lephalale aangebring sal word, het vergroot van 5 na 37 gasprospekteringsboorgate, asook ‘n 10MW elektrisiteitsopwekkingseenheid.
‘n Omgewingsimpakstudieproses wat in Januarie 2008 van stapel gestuur is vir die kleiner prospekteeraanleg van 5 gate, word dus gestaak en ‘n nuwe proses vir die groter prospekteeraanleg geloods.
Bydraes vir die omgewingsimpakstudie moet voor 16 Februarie aan die omgewingskonsultante, Golder Associates Africa, voorgelê word.
Anglo Coal het regte om SLM prospekteerbedrywighede oor ‘n gebied van ongeveer 80 000 ha noordwes van Lephalale te onderneem. Drie plase is reeds vir hierdie doel deur Anglo Coal aangekoop. Hulle is Nooitgedacht 403LQ,  Withoutpan  404LQ en Wildebeestpan 173LQ. Op laasgenoemde is begin met prospektering en 5 verkennende boorgate is op ‘n gedeelte van die plaas aangebring. Daar word nou beoog om ‘n verdere 37 asook 10MW elektrisiteitsopwekkingseenheid op Nooitgedacht aan te bring. Die prospekteeraanleg sal dus ‘n heelwat groter area in beslag neem, sowat 700 ha van die 1000 ha plaas, teenoor wat aanvanklik beoog is. Die projek behels ook die daarstelling van ondergrondse water- en gaspypleidings, ‘n tru-osmose-waterbehandelingsaanleg en gevoerde water en soutwateropgaardamme, asook paaie.
Elke gasprospekteringsboorgat sal toegerus wees met ‘n dompelpomp en bronaparaat (ongeveer 1 m hoog) om water en gasontginning te vergemaklik. Grondwater binne die gashoudende steenkoollaag word uitgepomp om die druk in die steenkoollaag te verlaag. Dit het tot gevolg dat metaangas uit die steenkoollaag vrygelaat word.
Die metaan wat uit die boorgate produseer word sal na ‘n sentrale versamelingsfasiliteit deur ‘n pyp gelei word waarna dit gelei sal word na elektrisiteitsopwekkingseenheid. Die elektrisiteit wat nodig is vir die werking van die boorgate sal voorsien word deur die omskakeling van die ontginde metaangas en die res by die Eskom-netwerk gevoeg word.
Die water wat uit die steenkoollaag gepomp word is natuurlik hoog in soute en kan nie direk na die omgewing afgevoer word nie. Die tru-osmose-aanleg sal die water tot aanvaarbare standaard verhoog. Die moontlikheid bestaan dat hierdie water aan omliggende boere of industrieë verskaf word.
Spesialisstudies sal uitgevoer word oor, onder andere, die grondwater, ekologiese biodiversiteit, sosio-ekonomie, en impak van propekteeraktiwiteite op die luggehalte en erfenispotensiaal van die omgewing. So byvoorbeeld sal die impak van prospektering op grondwatervoorsiening en gehalte van die grondwater deeglik ondersoek word. Ondersoek sal ook ingestel word na hoe prospektering die plant- en dierspesies van die omgewing sal beïnvloed.
Volgens Anglo Coal is die SLM-prospektering in die Waterberg Steenkoolveld deel van sy strategie om skoon energiehulpbronne en tegnologieë te ontwikkel. Die koolstofvoetspoor van gasontginning vir krag is heelwat kleiner as die verbranding van steenkool. Volgens Golder Associates word steenkoolontginning uit hierdie bron tans glad nie oorweeg nie, aangesien die steenkool baie diep lê.
Volgens ‘n inligtingsdokument oor die voorgenome SLM-prospekteringsaanleg sou ‘n volwaardige SLM-aanleg nie slegs die huidige elektrisiteitstekort in die land help aanspreek nie, maar ook help om Anglo American plc se myne in krag te hou, wat optimale kapasiteit sou verseker.
Enigeen wat reeds verlede jaar geregistreer het as belanghebbende en bydraes gelewer het tot die Omgewingsimpakstudie proses, moet herregistreer en voorleggings doen voor 16 Februarie. Marliza Eloff of Mari de Villiers by Golder and Associates kan gekontak word deur (011) 254 4979 of (011) 254 4963 te skakel, ‘n e-pos te rig aan mdevilliers@golder.co.za of meloff@golder.co.za of ‘n faks te stuur aan (011) 315 0317.