Nuus vanaf Frikkie Meyer

Die verhoogde temperatuurtoestande wat ons die afgelope tyd beleef is nie net ‘n aanduiding van die aanbreek van die somer nie maar lei ook die tydvlak van hersiening en eksamens by skole in. The Matrics who have just comleted their preliminary exams are definitely contributing to the rise in temperature owing to the use of their optimal brain power!! Good luck to you all! Vir die res van ons leerders is daar nog ‘n paar weke oor voor die jaareindeksamen. Uitkomsgebaseerde onderrig bied aan elke leerder die geleentheid om skolasties sukses te behaal aangesien deurlopende assessering (beoordeling) van elke individuele leerder se vordering voortdurend plaasvind. Die finale kwartaal- en/of jaareindpunt berus nie net op een toets- of eksamengeleentheid nie maar sluit by elke vak werkopdragte, projekte, mondelinge voorleggings en werkkaarte in. Die leerder wat sy/haar deel doen sal selde probleme ervaar om die graad waarmee hy/sy besig is suksesvol te voltooi. In elke vak sal u kind ten minste een portefeulje-opdrag per kwartaal ontvang. Hierdie opdragte het dieselfde puntewaarde as ‘n formele toets. Dit is onrusbarend om te sien hoeveel leerders versuim om hierdie opdragte te voltooi en in te handig, self nadat uitstel verleen is om dit in te handig. We would really like to encourage a positive relationship between the school and our parents. From the schools side, an enormous amount of hard work is invested in trying to offer your child quality education as well as extra opportunities to help them develop into a well balanced and successful individual. A childs self image is largely based on the love and acceptance that they receive from their parents, definite limitations and consequent discipline. Every child requires input, interest and support from their parents, not only in terms of their academic work but also when it comes to sport, and cultural activities. Ask your child how their day at school was. Look at his/her books and text books. Are you satisfied with what you see? Try to be aware of what is going on in your childs life. Try to ensure that the television your child watches is making a positive contribution to your childs development. Get to know your childs friends, be aware of who they visit with and where they spend their time. Try to exercise a certain amount or control when it comes to things like mix-it and the internet. Shortly, if you are not an involved parent, become involved, and communicate with your child/ren. Get involved in school activities, attend parent evenings and other activities. If your childs progress at school is of concern to you, make an appointment and come and discuss it with the appropriate person, you are MORE THAN WELCOME! ‘n Hoërskoolleerder het altyd huiswerk. Indien nie vir die volgende dag nie is daar altyd ‘n projek of werkstuk wat later ingehandig moet word en toetse waarvoor geleer moet word. Getrou aan die gees van ons tyd word ons kinders ook “nippertjie-mense”. Dikwels word daar op nommer 99 eers begin met opdragte waarvan hulle ‘n paar weke reeds weet. Die gevolg: ‘n afgejaagde eindresultaat wat nie op datum is nie, ander huis- en leerwerk wat afgeskeep word, min slaap, buierigheid………..Te dikwels word die werkstuk gladnie ingehandig nie – dit het natuurlik ‘n 0-simbool tot gevolg.. At Frikkie Meyer we strive to help your child to develop into a well-balanced, successful and happy individual – we will however only achieve success if all parties involved play an active roll in striving toward this goal. Leer u kind om sy/haar verantwoordelikhede na te kom en om al die geleenthede te gebruik om ‘n gebalanseerde, gelukkige volwassene te word – by Hoërskool Frikkie Meyer strewe ons daarna maar sukses is slegs moontlik deur aktiewe deelname van al die partye in hierdie vennootskap. Geplaas in opdrag van die Beheerliggaam van Hoërskool Frikkie Meyer