Ellisras VLU word vyftig

LEPHALALE – ‘n Fleurige Vyftig is gevier aan die begin van September om die stigting van die Ellisras Vroue Landbou Unietak op Lephalale, (Ellisras) vyftig jaar gelede te vier. Die geleentheid is ook sommer saam met die koms van die lente met ‘n vrolike piekniek onder die groot kremetart in die tuin van Marieta Eckard, self reeds lid van die tak vir ‘n ongeëwenaarde 49 jaar, op gepaste wyse gevier. Twee van die stigterslede het ver gereis om die dag saam met die tak deur te bring. Hulle was Tienie Engelbrecht, die eerste voorsitter en Lettie van Rensburg. Byna die hele bestuur van Bosveldstreek VLU asook VLU Noord se presidente, Retha Prinsloo, het die oggend heerlik saamgekuier. Lukas Otto van Tuin- Paleis was een van die gassprekers. Hy het die dames vermaak met staaltjies oor sy ‘ongeneeslike’ siekte, Violetitus. Lukas is verslaaf aan viooltjies. Hy het op ‘n stadium meer as 7000 soorte gehad. Al die geheimenisse van die gewilde potplantjie is met die dames gedeel, van grondmengsel, voeding tot die geheim van twee eetlepels lou water in hul pierinkie en die geheime raad vir rooi spinnekop. Daar bestaan tans meer as 40 000 varieteite van die oorspronklike blou blommetjie. Marieta Eckard het interessante oomblikke uit die tak se geskiedenis aangehaal. Die halfeeuvieringe is ook in haar tuin gevier. Dit was ook die jaar waarin die tak hulle eerste huisvlytskou gehou het. Vandat die ou Transvaalse Landbou Unie ontbondel het in 1994, is die twee presidente van VLU Noord albei afkomstig uit die Ellisrastak. Retha Prinsloo, die eerste presidente het as groentjie by die VLU aangesluit as lid van hierdie tak. Marieta Eckard self was ook presidente. Verder het die tak twee streeksvoorsitters, redaktrise van die Kremetart en vele streeksbestuurslede opgelewer. Sy glo dat elke vrou wat ‘n bydrae gelewer het, gee van die baie wat sy ontvang het. Retha Prinsloo, presidente van VLU Noord, het die tak gelukgewens. Sy het verwys na die tak se verjaarsdagsteen, die ametis, met al sy edel kwaliteite. Tharina Rossel het van die Bosveldstreek se kant af gelukwense oorgedra, al moes sy as lid self hard werk aan die heerlike piekniek. Rita Pienaar, huidige voorsitter het pryse uitgedeel vir die verdienstelike lede. Die groot trofeë is verower deur Annelise Maritz, wat die afdelings vir Masjienwerk, Brei- en Hekelwerk, Handvlyt, Fotografie en Preservering gewen het. Ria Thuynsma het die Blomme en Gebak afdelings gewen. Wenners van die ander afdelings was Carla Kruger (Borduurwerk), Elana Greyling (Skryfkuns) en Rita Pienaar (Huiswerk). Katinka Heyns het die trofee ontvang vir die ywerigste nuwe lid.