General

Duur Chirurgie staan in pad van twee seuns se geluk

NORTHAM – Stephan en Warren van der Mescht, twee lewenslustige jongmans is vroeër vanjaar met Ektodermale Displasie gediagnoseer. Die behels dat hulle nie permanente tande ontwikkel het nie en slegs melktande in hul tandkaste het. Hierdie twee seuns is alreeds tieners en het nie meer regtig veel melktande oor nie, tot dusver was hulle afhanklik van kunsgebitte. Die mediese verslag wat uitgereik is het soos volg gelei “ Die konvensionele kunsgebitte wat die twee seuns tot dusver gedra het, gaan nie aan toekomstige behandelingsmodaliteite voldoen nie. Die primêre tande wat onder die gebitte behoue gebly het, het ‘n baie belangrike funksie vir beenontwikkeling en behoud vervul. Die tande is egter op hierdie stadium onherstelbaar karieus en het die meeste ook wortelresorpsie en moet die tande dus verwyder word. Dr Dorman, ‘n kliniese assistent aan die Universiteit van Pretoria het die probleem met ‘n paneel spesialiste bespreek en die slotsom was dat die enigste manier waarop die twee jong seuns behandel kan word, die plasing van binnensmondse implantate en dan inplantaatgesteund e prostesis is. ‘n Hele mondvol wat ‘n aardige bedrag gaan kos. Die koste van implantate en ander chirurgie beloop tans R25000 asook ‘n verdere bedrag van R35000 wat die laboratoriumonkostes sal dek. Die totaal is dus R60000 per kind. Die gemeenskap word versoek dat indien enige ie- mand dit in hul hart voel om ‘n bydra te lewer om hierdie gesin te help kan u hulle gerus skakel by 083 262 4446 of ‘n direkte inbe- taling maak in die bankrekening wat spesifiek vir hierdie doel geskep is. Stephan en Warren van der Mescht Familietrust NO IT43/2007, Eerste Nasionale bank Northam takkode 260446, tjekrekening nommer 62149626444.