Nuwe vleismaatskappy gaan produsente bemagtig

’n Nuwe vleismaatskappy, AFRICAN PREMIUM RED MEAT (LTD) is gestig deur produsente in die rooivleis- bedryf om alle kommersiële en opkomende rooivleisprodusente te help om weer deel te neem in die rooivleiswaardeketting soos in die koöperasie dae waar die produsente se belange, stroom af in die waardeketting, op ’n kollektiewe manier beskerm en bestuur was.

Petrus van Heerden, Besturende Direkteur van AFRICAN PREMIUM RED MEAT , sê dat na afloop van ’n strategiese oudit op die rooivleisbedryf daar gevind is dat die produsent se lot, nou net soos in die vroeg 1930’s, in hulle eie hande oorgelaat is. Produsente word al hoe verder verwyder van die verbruiker en sien gevolglik al hoe kleiner deel van die verbruiker se rand. Dan moet daar nog plek gemaak word vir duisende opkomende boere wat ook ’n regverdige deel van die verbruiker se Rand moet sien. Dit is nie net hier by ons die geval nie. Gevallestudies deur Amerikaanse Universiteite dui aan dat die gemiddelde produsent in Amerika in 1996 in presies dieselfde posisie was as waarin ons produsente hulle tans bevind. Amerikaanse produsente het begin tou opgooi in die proses, net soos wat Suid Afrikaanse vleis en melk boere tans doen, deur landbou te verlaat. Dit is ’n ramp wat tot tekorte lei in basiese voedsel soorte en nadelig is vir die plattelandse stabiliteit en ekonomie deur werkgeleenthede wat verlore gaan. Dit lei tot groter verstedeliking en plaas opwaartse druk op voedselinflasie wat ’n direkte invloed op die land se inflasiekoers het. Van Heerden sê dat duur graan, weens wisselvallige reënval en die moontlike aanwending daarvan vir bio-brandstof produksie, groot druk plaas op die winsgewendheid van voerkrale in Suid Afrika wat tans die grootste aankoper van ons produk is. Indien karkaspryse nie drasties gaan styg saam met graanpryse nie, gaan produsente aan die kortste ent trek deur ’n drastiese verlaging in speenkalf pryse te verwag. “Ons sal dit net nie kan bekostig nie. Volgens ’n persverklaring wat ’n maand gelede deur RPO Limpopo uitgereik is, subsidieer die produsent reeds die res van die waardeketting deur sy produk onder produksiewaarde te verkoop en gevolglik aan die verarm is. Met dreigende invoere vanaf Argentinië en Brazilië waar beeste op natuurlike weidings uitgegroei word tot op slag gewig, het ons as produsente dus geen ander opsie as om dieselfde pad te volg nie. As spelers in ’n wêreld ekonomie moet ons kompeterend raak met daardie lande. Ons sal genoodsaak word om beeste van die veld af te produseer, met veral goeie weidingsbestuur. Van die kleinhandelgroepe in die land het dit met wye media dekking die laaste paar maande onder ons aandag gebring dat daar ’n behoefte bestaan vir vleisprodukte wat op natuurlike weidings produseer is en ons gaan die geleentheid aangryp. Ons kan ook nie meer net toeskouers wees in ons eie bedryf waar ons deur gebeure meegesleur word nie.” Van Heerden sê verder dat die Informasie Revolusie Era vir ons ’n nuwe ingeligte verbruiker na vore bring met nuwe unieke behoeftes wat aangespreek moet word. Van daardie behoefte is om presies te weet waar die diere vandaan kom, ’n groter bewustheid oor vleisveiligheid en toediening van hormone en die se wetlike onttrekkings periodes asook kommer oor die hantering en welstand van diere voor slagting. Dit skep die geleentheid om ’n nuwe waardeketting te begin wat baseer word op “Information Supply Chain” beginsels waar nuwe produkte deur ’n nuwe korter waardeketting aan ingelig- te verbruikers verskaf word. ’n Informasie waardeketting is ’n omgewings en ekonomies volhoubare ketting. Omgewings en ekonomiese volhoubaarheid is lankal meer as net ’n sosiaal verantwoordelike idee. Dit vorm vandag ’n belangrike strategie om nuwe verbruikers markte te betree en lei tot koste besparings in waardekettings. AFRICAN PREMIUM RED MEAT (BPK) is gestruktureer om op nasionale basis, doelwitte van die produsent op ’n kollektiewe basis te bereik wat nie as individue bereik kan word nie. So gaan ons ’n nuwe waardeketting tot stand bring wat kan groei en aanpas binne die reëls van die komplekse stelsels teorie en die, “Bestuur op die rant van chaos” filosofie aanhang. Alhoewel dit ’n publieke maatskappy is gaan dit kenmerke dra van die ou koöperasies deurdat slegs produsente aandele kan koop, en ’n jaarlikse lidmaatskap fooi van R2500-00 moet betaal. Daarvoor ontvang hulle reeds die GMPBasic™ sagteware bestuurs- program wat hulle in staat gaan stel om te kan deelneem. Dit is belangrik om diere by geboorte op die stelsel te kry, so produsente word aangemoedig om reeds in die begin van die waarde- ketting te begin. Daar is nie die keer tyd om eers te kyk of dit vir hulle buurman werk nie, weens die beperkte tyd van die wêreld impak sê Van Heerden. AFRICAN PREMIUM RED MEAT word gestig met ’n honderd miljoen gemagtigde aandele wat aanvanklik uitgereik gaan word teen R1-00 stuk. Ons behoort dit na R1 miljard te kan vergroot deur hefboming en ander aksies om vaste bates (soos abbatoirs, ontbenings aanlegte, verpakkings aanlegte en selfs voer maatskappye) te bekom of vennootskappe aangaan. Die eerste projekte is reeds geïdentifiseer en sodra die kapitaal benodig word daarvoor gaan die eerste prospektus uitgereik word en slegs aan “lede” beskikbaar gestel word. AFRICAN PREMIUM RED MEAT het twee hoof doelwitte; Die vestiging van ’n naspeurbaarheid stelsel soos deur middel van die GMPBasic™ wat al ’n geruime tyd beskikbaar is en om die mark leier te word in, eko-vriendelike naspeurbare rooivleis met ouditbare beginsels aan die verbruiker in Suid Afrika en elders. Die sisteem kan waarde toevoeg tot produsent, spekulant, afslaer, voerkraal en selfs slagpale in die eerste uitrol fase wat reeds in die land begin het! Ons vleiskwaliteit is van die beste in die wêreld, en ons word beskou as die kos spens van Afrika en ons moet die bate versterk tot voordeel van alle Suid Afrika produsente en verbruikers. Die implementering van die nuwe waardeketting van AFRICAN PREMIUM RED MEAT gebeur in drie komponente wat gelyk ingestel word. Dit is skakeling met produsente, skakeling met rolspelers in die bestaande waardeketting en skakeling met kleinhandelgroepe wat in die nuwe produkte belangstel. Verdere kommunikasie sal gevoer word met produsente via die media oor die volgende paar weke terwyl met ander rolspelers in die bestaande waarde- ketting gekommunikeer word. Ander kleinhandelaars, verwerkers van rooivleis en kitskos konsessie groepe wat ons eko-vriendelike, geproduseer- de rooivleis wil bekom ons kan kontak by petrus@aprm.co.za . ’n Webtuiste met dienste en meer besonderhede word eersdaags vryg stel.