Agri Lephalale boere betrokke by veiligheid

LEPHALALE -Veiligheid was bo aan die prioriteitslys vir lede van Agri Lephalale. Tydens die pas afgelope vergadering in Lephalale is veiligheid in verskeie vorms bespreek. Na etlike insidente in die jagveld oor die afgelope jagseisoen was wildboere veral geïnteresseerd in die kwessie van aanspreeklikheid. Annamarie Bezuidenhout van SB Invest het ‘n kenner op die gebied, Pierre Rossouw, saamgebring om boere in te lig oor die wetlike implikasies en voorwaardes verbonde aan hierdie gekompliseerde begrip. Die oomblik as kliënte die jagveld betree, moet sekere voorwaardes nagekom word om die jagondernemer te vrywaar van aanspreeklikheidseise. Van die voorskrifte is dat geen alkohol in die jagveld gebruik mag word nie; ‘n kliënt moet te alle tye vergesel word deur die versekerde, ‘n gids, ‘n werknemer of aangewese persoon; duidelike afbakening van jagvelde wat skriftelik aan jagters voorgelê word; die inskiet van wapens moet onder toesig geskied; alle vrywaringsverklarings moet beskikbaar wees in beide amptelike landstale en aan die jagter verduidelik word in ‘n taal wat hy verstaan; te siene wees by die ingang na die eiendom; ‘n afskrif hiervan moet by die versekeringsmaatskappy wees en die kliënt moet ‘n kopie onderteken wat op rekord gehou word. Aanspreeklikheid onder die nuwe brandwet is ook bespreek. Onder die nuwe brandwet mag grondeienaars ‘n brandbeskermingsvereniging stig onderhewig aan regulasies en voorskrifte. Lidmaatskap is vrywillig en gratis. In die Lephalale gebied is so ‘n vereniging reeds gestig. Die wet bepaal dat ‘n grondeienaar wat nie lid is van die vereniging nie, sy onskuld moet bewys in geval van vuur. Agrilede is ingelig oor brandsektore en prosedures. Mnr Barry Kruger, die Brandbeskermingsoffisier van Lephalale Munisipaliteit het die werking van die brandbeskermingsvereniging aan lede verduidelik. Die volgende vergadering van die vereniging word beplan vir 29 Augusuts. Lede vra dat die munisipale strategieë vir Brandbeskerming en Nood en Ramp gekombineer word. Veiligheid is altyd hoog op die prioriteitslys vir Agri Lephalale. Kaptein Hardus van Emmenis, hoof van Misdaadvoorkoming in die Lephalalegebied het die vergadering bygewoon om aspirant lede van die Reservistekorps aan te sluit. Byna al die lede by die vergadering het aangesluit. As D-reserviste sal lede aangestel word om huis en haard te verdedig. Mnr Neels Grieshaber, voorsitter van die Gemeenskapspolisiëringsforum (GPF) het sy kommer uitgespreek oor die oorplasing van die forum na munisipale beheer. Die gevoel van die vergadering is dat die plaaslike regering reeds sukkel om hul verantwoordelikhede na te kom. Om veiligheid hierby te voeg, mag dalk ernstige gevolge vir die inwoners van die land inhou. ‘n Ope vergadering is gehou deur die Landelike Belastingbetalersforum (LBF) en die munisipaliteit om die gemeenskap in te lig oor die vordering met die beleidsdokument vir heffing van eiendomsbelasting. Die totale dokument is deur die gemeenskap aanvaar, behalwe een kritieke punt. Met verbeterings op eiendomme wat nou ook gewaardeer en belas moet word, kan daar ‘n groot sprong wees in belasting. Grondeienaars wil verhoed dat belasting wat in die landbousektor gehef word, verdriedubbel of selfs versesdubbel. Dit sou beteken dat die die tarief gemanipuleer moet word sodat die sent in die Rand verminder om ‘n belastingskok te voorkom. Daar word binnekort weer met die munisipale konsultant onderhandel. ‘n Hondsdolheidsbewusmakingsweek word beplan deur die Departement Landbou, asook ‘n inentingsprogram. Kriteria sal saamgestel word vir ‘n Plaaswerker Kompetisie in die volgende kategorieë: spoorsny/slag/kuip; beeshantering; algemene plaaswerker en trekkerdrywer. Daar is tans beurse by die Departement Landbou beskikbaar vir naskoolse opleiding. Aansoeke is by plaaslike kantore beskikbaar, maar moet by die hoofkantoor in Polokwane ingedien word.