Jong Evangelis sprei sy vlerke met eie “Jesus-Projek”

Tobie Lombard

DWAALBOOM – Jesus het in ‘n vergelyking die nederige koringkorrel gebruik. Plant ‘n enkele korrel en sien hoe dit vermeerder. Dit is die 30 jarige Evangelis, Steyn Marais van Dwaalboom se lewensdroom om sy eie “Jesus- projek” op die been te bring. Dié jong Evangelis is reeds jare nou betrokke by sendingwerk, veral in Zambië. Marais het aanvanklik in ‘n IT rigting studeer aan ‘n Technikon. Daarna het hy vir die bekende IBM groep gaan werk tot 2003. Toe word hy, tot sy eie vermaak, ‘n makelaar. Tydens sy tyd by ‘n groot assuransie maatskappy het hy by ‘n Christelike selgroep betrokke geraak. Die “Jesus Loves You” groep is in 1996 deur ene Johan Beukman gestig. Die groep se hoofmisie is om onbereikte groepe, veral in Zambië te bereik en te bedien. Die jong Marais het aanklank by die groep gevind en vandag is hy saam met vyf ander voltydse Evangeliste en ongeveer 200 vrywilligers baie bedrywig in die Quembe vallei in Zambië waar hulle onder die Tonga’s arbei. In September 2003 is hy die eerste keer na Zambië gestuur, ‘n jaar nadat Johannes Beukman die gebied besoek het en gevind het dat daar ‘n geweldige uitdaging vir hulle wag. Die Woord van die Here word hoofsaaklik versprei deur middel van die sg. “Jesus film” wat in honderde tale vertaal is. Die film is gebaseer op ‘n feitlik woord vir woord vertelling van die Bybelboek Lukas. Die basis waarvan die groep in Zambië werk is die dorpie Kafwanwila aan die suidpunt van Karibameer (waar die Zambezirivier die meer invloei). Hierdie interkerklike denominasie bedien ‘n baie wye gebied. So vaar hulle bv. twee ure per boot op die meer om verafgeleë plekkies te bereik. Só bedien hulle baie mense wat op eilande in die meer woon. Groepe van minstens 3 persone tot soveel as 20 mense besoek die gebied 5 tot 6 keer per jaar. Die groep woon in tente by Kafwanwila. Vandag is daar sowat 14 kerke in die gebied maar ‘n groot droom van ‘n verskeidenheid evangelisasie groepe is om 480 kerke in die gebied te vestig. ‘n Groot groep studente van die VSA word een keer per jaar na Zambië gebring waar hulle meedoen aan die verrigtinge. Bedags is die Evangeliste besig saam met die inwoners van die gebied. “Noem dit maar kultuurstudie want ons werk saam met hulle in die lande of ons vang saam met hulle vis. Vis is hulle hoofbron van voedsel. Ons het egter ook ‘n besproeiingsplaas gevestig waar mielies en groente verbou word” sê hy. “Saans bedien ons die Woord van die Here”. Steyn is ook baie bedrywig met Bybelopleiding by verskillende kerke. Sy vrou Bernadette gaan een keer per jaar saam na Zambië. Sy is die dogter van Bert en Louette van Aarde van Dwaalboom. Bert is ‘n leierboer in die gebied. “Dit is baie belangrik dat ons die Woord van die Here onder hierdie mense versprei. Hulle gaan gebuk onder vrees vir afgodery, die voorvaderlike geeste en tradisies wat hulle knel” het Steyn Marais aan Die Kwêvoël gesê. “Dit is sielsbevredigend om te sien as die mense bevry word van daardie bose magte” sê Steyn. Die groep is afhanklik van skenkings deur veral individue om hulle werk te verrig. Besighede en ander instansies lewer ook ‘n belangrike finansiële bydrae. Die groep se laaste begroting het maar R220 000 beloop. So verrig Steyn bv. sy pligte sonder enige vergoeding. “Die Here voorsien” is sy filosofiese siening. Behalwe fondse wat knel is daar die gedurige tekort aan toerusting. Dit is egter nie net in Zambië wat Steyn Marais bedrywig is nie. Hy arbei ook in Mosambiek, Lesotho en veral onder die plaaslike Tswana bevolking van Dwaalboom. “Ek het ‘n visie. Ek is ver gevorder as Evangelis en ek wil graag wegbreek van die groep en my eie groep op die been bring” sê Steyn Marais. Om hierdie ideaal te bereik het hy broodnodige fondse nodig. Gewoonlik maak drie of vier voertuie so ‘n besoek mee en brandstof is baie duur en skaars. Feitlik alle benodighede word hiervandaan saamgery. Die erge situasie in Zimbabwe noop die groep om via Botswana na Zambië te reis. Mense en instansies wat bereid is om ‘n bydrae te lewer vir Steyn Marais se lewenstaak kan hom skakel by 014 – 7780908 of 082 785 6687. Sy e-pos adres is steyn.marais@gmail.com. Enige bydrae, hetsy finansieel of toerusting sal met oop hande en harte ontvang word.