Ds Kalfie groet na 17 jaar as leraar by Vliegepoort

THABAZIMBI – Die gemeente van die Nederduitsch Hervormde Kerk Vliegepoort, het op Sondag 22 Julie hul geliefde dominee van 17 jaar, Ds Kalfie Loots, met ‘n swaar hart gegroet, nadat hy sy emeritaat op die rype ouderdom van 65 jaar aanvaar het. Ds Kalfie Loots het die gemeente vir oulaas, met die kragtige preek “Wat is die mens?” bedien. Hierdie preek wat hy reeds op twee vorige geleenthede gelewer het, het steeds die gemeente se aandag gegryp, maar die wete dat dit die finale preek en die einde van ‘n era beteken, het menige lidmaat bewoë gehad. Na afloop van die erediens het verskeie instansies die geleentheid gehad om hul groeteboodskap aan die Lootsfamilie oor te dra, maar dit was met ds Kalfie en sy eggenote, Maryna, se beantwoording op die groeteboodskappe, dat die trane vrylik gevloei het. Die gemeente sowel as die besoekers, is na afloop van die verrigtinge bedank in die vorm van ‘n feesmaal, wat deur die kerk, onder leiding van me Loots, voorberei is.