Bewaar jou kind se afdrukke met KinderPrinting

THABAZIMBI – As gevolg van die groot aantal kinders wat wêreldwyd wegraak of ontvoer word het die konsep – bekend as KinderPrinting – om kinders se vingerafdrukke te bewaar posgevat. ERA is samewerking met die SAPD Crime Stop het dié konsep in Suid-Afrika bekend gestel as ‘n diens aan die gemeenskap. Deur net foto’s te bewaar is nutteloos aangesien kinders se gesigte verander soos hul groter word, maar vingerafdrukke verander nooit en is dus die beste manier om ‘n kind se gegewens te bewaar. Deur middel van KinderPrinting, word ‘n rekord van die kind se vingerafdrukke, ‘n foto en selfs ‘n haarlok aan die gesin verskaf vir veilige bewaring. Indien ‘n kind dan ooit vermis sou raak kan dié inligting help in die identifikasie en effektiewe opsporing van die kind. Vir meer inligting rakende KinderPrinting kontak die ERA kantoor by 014-7722628.