General

Veranderings met hernuwing van bestaande lisensies

Die besigheid Elnesco Training cc is trots oor die feit dat hul vanaf 2004 tot op hede die prys vir hernuwing van bestaande lisensies op R300 kon hou. Ongelukkig het die verhoging van kostes in materiaal en ander kostes asook die verandering van geen skiet na moet skiet hul nou genoodsaak om die pryse te verhoog. Diegene wat reeds kursusse gedoen het word nie hierdeur geraak nie. Wapens word in vier kategorië ingedeel, naamlik Handwapen, Geweer, Haelgeweer en Handmasjien karabyn. Met hernuwing van bestaande lisensies betaaal U dus nou R530 per kategorie indien U, U eie vuurwapens en ammunisissie saambring. Indien Elnesco die wapens en ammunissie voorsien betaal U die bedrag van R550 per kategorie. Dus U moet nou of U nou hernu of lisensies voor aansoek doen gaan skiet op ‘n geakkrediteerde skietbaan. Die tye van aanbieding gaan nou ook verander na; Januarie tot Junie – oggend (10H00) en middag (14H00) kursus, maar gedurende die stil tye naamlik Julie – Desember net ‘n oggend (09H00) kursus, aangesien die kantoor dan net van 8 tot 1 gaan oop wees. Hierdie nuwe pryse en moet skiet vir hernuwing tree op 16 Augustus 2007 in werking. Kom doen nou U hernuwing kursus vir slegs R300 vir al die kategorië saam sonder die skoot voor bogenoemde pryse in werking tree. Vir enige verdere inligting kontak 014 772 1309