Tarentaaljag sorg vir lekker wegbreek

THABAZIMBI – Die tarentaaljag wat deur die Gereformeerde Kerk Thabazimbi aange- bied is, is baie goed ondersteun en die jagters was heel beïndruk met die fasiliteite en al die reëlings. Hulle bedank dan ook Gert en Annerie Elhers van Koedoeskop vir die gebruik van hul pragtige plaas en akkommodasie. Die gasvryheid was nog soos altyd wat ons gewoond is van ons boere in die Bosveld bo alle verwagtinge lekker kuier en lekker gesels. Die manne het goed geskiet, daar was genoeg voëls vir almal. Soos dit maar gaan, is daar baie meer Fisante geskiet as tarentale, maar soos mens ‘n Tarentaal ken, as jy een plan het, het hy 10 planne. Die honde het mooi gewerk en hul kant gebring. Die organiseerders bedank ook vir Hansie wat die kleimasjiene vir die dag gereël het, asook die twee drywers, Chrisjan en Ian, die ooms wil nie meer so ver loop nie. Oor die ete kan die manne nie uitgepraat raak nie. Selfs die skrales het weggelê aan die T-been dat daar nie plek vir pap en slaai in die bord was nie. Dit is mos braaivleis, slaai val mos deur die rooster of wat praat mens. Brits Haelgeweer groep word ook bedank vir hul ondersteuning en dat die tarentaaljagters se naam hoog gehou is om altyd weer van Gert en Annerie se gasvryheid gebruik te kan maak.