Was jy die week sonder water?

THABAZIMBI – Was jy die afgelope week een van die ongelukkige inwoners wat vroegoggend sonder water moes klaarkom? Verskeie klagtes het daartoe gelei dat Die Kwêvoël die Munisipaliteit se Tegniese Departement genader het.
Mnr Danie Stoltz, konsultant Siviele Dienste sê die munisipaliteit was twee weke gelede genoodsaak om waterbeperkings in te stel nadat daar ‘n dringende watertekort in die dorp en Regorogile beleef is.
Thabazimbi se water word vanaf die pompstasie na die reservoir’s in die dorp gepomp. Dit bereik die Yskor reservoir, wat 9.2 megaliter water hanteer en word vandaar deur ‘n boosterpomp gepomp na die netwerk. Wanneer die netwerk voldoende water het begin dié water die Uitbreiding 5 reservoir, wat 4.5 megaliter water kan dra, vul.
Die afgelope twee weke was Uitbreiding 5 se reservoir feitlik leeg en die Yskor reservoir op 20% volume. Die munisipaliteit het besluit om die boosterpomp af te skakel sodat die twee reservoir’s kans kon kry om gevul te word. Die afskakeling van die boosterpomp het bygedra tot swak drukking of selfs geen water vir inwoners van Arendlaan tot by 8ste Laan.
Teen Woensdagoggend was Uitbreiding 5 se reservoir reeds op 25% volume herstel en die Yskor reservoir op 50%. Mnr Stoltz sê dat daar met die waterbeperkings gevra is dat niemand Woensdae hul tuine moet natlui nie. Indien alle inwoners in die dorp hieraan gehoor gee, sal beide reservoir’s weer hul volle kapasiteit bereik.
Hy het bygevoeg dat dit opmerklik is dat uitbreiding 6 en 8 nie die waterbeperkings nakom nie en dit die res van die inwoners affekteer. Hy het gesê dat die waterbeperkings as ‘n vriendelike versoek aan die gemeenskap gerig is, maar as dit nie nagekom word nie, sal daar in die toekoms na strenger maatreëls gekyk moet word.
Indien jy van boorgatwater gebruik maak, dui dit aan deur ‘n bordjie voor in jou tuin aan te bring.