Kansa reageer op bewerings

Kansa het ongegronde bewerings deur ontevrede voormalige werknemers dat die organisasie sleg bestuur word, verwerp. Die Raadslede wat vooraanstaande lede van korporatiewe Suid-Afrika en die publieke samelewing insluit, sê hulle is tevrede dat geen fondse van die organisasie misbruik is nie en dat die Kansa-missie, om die impak van kanker in alle gemeenskappe te verminder, korrek geskied.
“Ons het volle vertroue in die Hoof Uitvoerende Beampte van Kansa en haar bestuurspan en glo dat daar goed omgesien word na alle fondse. Ons ouditeure, Deloite & Touche, het die jongste finansiële state van Kansa geouditeur en sodanige state is tot die beskikking van die publiek”.
Die raad sê verder dat Kansa in die afgelope drie jaar ‘n reuse taak onderneem het om die organisasie in staat te stel om alle Suid-Afrikaners beter van diens te wees. Sulke dienste sluit in voorkoming, opvoeding, voorspraak en die fasilitering van navorsing, behandeling en sorg.
“Ek wil die borggemeenskap nogmaals verseker dat die organisasie goed daaruit sien en dat die stryd teen kanker in Suid-Afrika die nodige sorg en aandag geniet wat dit toekom,” het raadsvoorsitter, dr Precious Moloi gesê.
Aangesien pasiëntedienste een aspek is van Kansa-dienste, is die aangehaalde bedrag van R7 miljoen in werklikheid direkte pasiëntesorgkostes en sluit nie salarisse in van personeellede wat direk betrokke is by die verskaffing van pasiëntesorg nie. R59 miljoen (90%) van inkomste kan direk gekoppel word aan Kansa-dienste. Niamaat Gamildien is in 2003 aangestel met ‘n ondubbelsinnige mandaat om gesonde korporatiewe bestuurstrukture gebaseer op goeie sakebeginsels, in werking te stel. Haar totale koste van R800 000 aan die organisasie (insluitende bonusse en ander voordele) is deur die raad goedgekeur en is in lyn met markverwante salarisse vir mense met haar kwalifikasies en ervaring.
R150 000 is begroot vir herstelwerk by die nasionale Kantoor in Bedfordview en dié bedrag is sederdien verhaal omdat die huur van buite-fasiliteite nie meer nodig is nie. Ander verbouings is gedoen om die groter aantal personeellede verbonde aan dié kantoor, te huisves.
‘n Onafhanklike paneel word nou aangestel om bewerings van wanbestuur te ondersoek in belang van deursigtigheid. Die paneel, wat waarskynlik onder voorsitterskap van ‘n afgetrede regter sal werk, mag ook forensiese ouditeure betrek.
Vir meer inligting kan Martha Molete, Hoof van Kommunikasie en Voorspraak, Kansa Nasionale kantoor, gekontak word by (011) 616 7662.