General

Nuwe maatskaplike werkers vir SAVF

THABAZIMBI – Die plaaslike SAVF het onlangs twee nuwe maatskaplike werkers indiens geneem nadat die vorige maatskaplike werker, Kenneth Hattingh, ‘n pos by hoofkantoor in Pretoria aanvaar het. Die twee maatskaplike werkers word bygestaan deur ‘n groep van ses SAVF vrywilligers.
Linda Grobler is aangestel as gesinsorgwerker en sal hoofsaaklik gemoeid wees met gesinshereniging, pleegsorgtoesigdienste en ondersteuning van alkohol- en substansafhanklikheid en –misbruik. Linda ondersoek ook onder andere kinderverwaarlosing en seksuele misbruik waarvan daar tot 18 gevalle per maand is.
Sy het haar loopbaan by die Departement van Welsyn in Johannesburg begin waar sy 11 jaar lank in ‘n wye spektrum van maatskaplike diens gewerk het. Sy was daarna in beheer van ‘n maatskaplikespesialiteitseenheid.
Linda werk volgens die filosofie dat gesonde gesinne ‘n gesonde gemeenskap bevorder wat lei tot ‘n gesonde samelewing en dat elke lid van die samelewing die verantwoordelikheid het om positief by te dra tot die welsyn van die samelewing.
Die tweede aanstelling is ‘n halfdagpos wat deur Maryna de Beer beklee word en sy sal spesifiek gemoeid wees met statutêre ondersoeke. Sy bewerkstellig vroeë intervensie om die kinders wat betrokke is se onmiddellike fisieke en emosionele behoeftes aan te spreek en hulle te beveilig.
Maryna sal ook verder betrokke wees by traumaberading en projekte soos ‘n ouerleidingsvereniging en bejaardesorg. Sy is ‘n ou bekende aangesien sy die SAVF reeds verskeie kere in tye van nood uitgehelp het. Sy is op kontrakbasis aangestel en sal in diens bly solank as wat daar fondse beskikbaar is.
Die maatskaplikewerkkantoor van die SAVF Thabazimbi is die enigste nie-regeringsorganisasie wat ‘n maatskaplike diens lewer in ‘n radius van 120 km. Die hoë gevallelading van tot 400 gesinne per jaar wat langtermyndienste en 140 gesinne van korttermyndienste benodig, plaas geweldige emosionele en werksdruk op die maatskaplike werkers.
Derhalwe word daar dringend gesoek na vrywilligers wat die SAVF kan bystaan en ondersteun in die uiters belangrike diens wat hulle verrig. Skakel gerus die kantoor by (014) 777 1093 indien jy jou weg oopsien om die SAVF by te staan.