Itireleng kry besoek

THABAZIMBI – Die Itireleng Vaardigheid sentrum van Kumba Resources het op 28 Julie ‘n besoek ontvang van me Ramokone Moloto, vrou van die Limpopo Premier.
Me Moloto was vergesel deur Nditsheni Neb-Femumbe (premier kantoor), Martha Manamela (Absa, Polokwane), Freddy Chaba en Ronald Rikhotso (Trade & Investments, Limpopo), Busiswe Ntuli (CEO, Mintek Kagabane) en George (opleidingsbeampte van Mintek Kagabane).
Die doel van die besoek was om vas te stel of daar meer ondersteuning van die regering se kant gebied kan word om ‘n nog groter verskil in Thabazimbi gemeenskap te kan maak.
Die besoek aan Itireleng was veral gefokus op die verskillende tipes opleiding wat aangebied word aan mense sonder die nodige vaardigheid en wat werkloos is. Fokus het ook geval op die betrokkenheid van Kumba Resources en Itireleng in die gemeenskap.
Die hoogtepunt van die dag was die juwele studentegroep wat tans in opleiding is en het dié groep studente ‘n opleiding sessie ontvang wat aangebied was deur George van Mintek Kagabane.
Me Moloto het die groep studente toegespreek en hulle positief gemotiveer en aan hulle gesê dat hulle ‘n verskil kan maak in hulle toekoms en in die gemeenskap met die opleiding wat aan hulle gebied word by die Vaardigheidssentrum.
Sy het ook haar dank teenoor Kumba Resources en Itireleng gerig vir hul betrokkenheid en die geleentheid wat hulle aan werklose mense van die gemeenskap bied. Navrae in verband met die sentrum kan gerig word aan (014) 777 3070 of (014) 777 3264.