Sport

Gholfnuus

THABAZIMBI – Die wenners van Saterdag se Vlagspel was Wynand Lourens (68), Daan Lotheringen (69) en Pietie Terblanche (72). Op Ellisras byt die Ligaspan in die stof teen Warmbad.
Verlede Woensdag, na die Pick ‘n Pay Sundowner is die Algemene Jaarvergadering gehou. Net 22 van die klub se bykans 150 lede (14.7%) het die vergadering bygewoon. Die vergadering keur die verhoogde ledegeld goed.
Lede wat egter voor die einde van September betaal, doen dit nog teen die huidige bedrag. Daarna gaan lede 5% meer betaal en teen einde November gaan hulle voorgee geblokkeer word en die lid se naam van die ledelys geskrap word as hy nog nie opgedok het nie.
Die lede sal dan teen besoekersfooi speel en weer die intreefooi moet betaal as hy weer lid wil word. Die hersiene konstitusie is ook goedgekeur. Die volgende lede is tot die bestuur verkies:
President – Wim Diedericks, voorsitter – Nico van der Westhuizen, sekretaris – Vollie Volschenk, tesourier – Koos Prinsloo, klubkaptein – Jacob Jordaan, addisionele lede – dr Willem du Plessis, Mike Nortje en Harry Barnard. Marina van der Wateren is die dames kaptein.
Die klub het vier gholfkarretjies aangeskaf. Almal word vriendelik uitgenooi om daarvan gebruik te maak. Die wat weggebly het omdat hy opgesien het na die ver stap kan gerus nou weer daardie stel stokke uit die garage haal, hulle afstof en in gemak gaan speel.
Die naweek van 2 en 3 September word die klub se veertigste bestaansjaar gevier. Elke lid word vriendelik uitgenooi om die verrigtinge by te woon. Dit is logisties bietjie moeilik om elke lid skriftelik uit te nooi. As ‘n lojale lid is jy baie welkom.
Die reëlings sal aan die lede deurgegee word by die klub soos dit gefinaliseer word. Elke lid is ook welkom om oud-lede van wie hulle weet namens die klub te nooi om die naweek saam te kom vier.