Veevertoners kuier saam

THABAZIMBI – Die veevertoners het die afgelope Woensdagaand saam gekuier by die markiestent op die skougronde.
Die president van die Landbou en Nywerheidsgenootskap, mnr Sietze Smit, het al die boere en hul gades hartlik verwelkom. Hy het veral klem gelê op die Limpopo Provinsiale Brahman kampioenskappe wat vanjaar by die skou plaasvind. Vanjaar se vee inskrywings het rekord getalle behaal en is tans, naas die Pretoria Skou, die grootste veevertoning skou in die land.
Mnr Kobus du Toit van die Ontwikkelingsbank, het ook ‘n kort spreekbeurt gehad waarin hy die boere ingelig het oor die sentrale landbou komitee wat hy, in samewerking met die plaaslike boere, gehelp stig het. Hy sê die boere moet hul stem laat hoor so nie word besluite namens boere geneem. Hierdie komitee sal die boere se stem deurdra na die plaaslike- en nasionale regering.