Simmentaler beoordeling uitslae:

THABAZIMBI – Die Simmentaler bees beoordeling was met die pas afgelope skou, weer ‘n groot sukses. Ses vertoners met 52 diere het meegeding vir die kampioene. Dr Ollie Van Der Lingen van Frankfort en Danie Erasmus van Delareyville was die beoordelaars en het die vertoners geluk gewens met ‘n goeie aanbod van skoudiere.
Plasings deur beoordelaars as volg:
Junior kampioen vers – Callie en Erika Lee; reserwe junior kampioen vers – Danie Vos; junior kampioen bul – Danie Vos; reserwe junior kampioen bul – Dirk Lategan; senior kampioen koei – Callie en Erika Lee; reserwe senior kampioen koei – Willie O’Brien; senior kampioen bul – Callie en Erika Lee en reserwe senior kampioen bul – Willie O’Brien. Callie en Erika Lee se kampioene wen ook die ras kampioen bul en ras kampioen koei afdeling.