President van AHI besoek Thabazimbi

THABAZIMBI – Die president van die Afrikaanse Handels Instituut (AHI), mnr Japie Steenkamp, besoek volgende Donderdag 11 Augustus die dorp.
Die geleentheid sal aangebied word as ‘n bring en braai en die publiek, sakemanne en hul gades word genooi om die aand, wat om 19:00 by die Trollope saal plaasvind, saam te kom geniet.
Steenkamp sal in sy toespraak die AHI en sakekamers onder die loep neem en ook kyk na die betrokkenheid van sakekamers by plaaslike regering as basis vir goeie regering en groei. Hy beplan ook om aandag te gee aan kleinsakeontwikkeling en swart ekonomiese bemagtiging (SEB).
Alvoor ‘n SEB-strategie opgestel kan word, is daar ‘n aantal belangrike vrae wat vooraf beantwoord moet word. Dit sluit in: Of jy die belastingimplikasies van die beoogde transaksie verstaan; of die transaksie aan die basiese sakebeginsels voldoen; of jy kennis dra van die vereistes vir die breë SEB kodes en of jy verstaan wat die verskil sal wees tussen die verkoop van ‘n belang van 25% en een van 25.1% in jou onderneming.
Dit is ook belangrik om te weet of die SEB-transaksie die waarde en produktiwiteit van die onderneming gaan bevorder. Dit is ook vir jou belangrik om te verstaan dat daar in sommige gevalle ‘n verskil is tussen die standaardrekeningkundige en die regstegniese hantering van transaksies en die alternatiewe beskouings wat SEB-metings in sommige het.
Bogenoemde is van die punte wat Steenkamp sal aanraak tydens sy toespraak. Steenkamp dien reeds 21 jaar op stadsraad en oorgangsrade en is vir ongeveer 35 jaar lid van AHI Brits Sakekamer.