Jukskei veteraan se stem stil

Die Jukskei veteraan, Chris Venter se stem het op Donderdag, 30 Junie stil geword. Chris was gereeld op Saterdae aanbieder van Radio Pretoria se program “Skof in die Baai”. Hy het ‘n groot bydrae gelewer teenoor sy kerk en Jukskei, wat sy groot liefde was.
Chris se groot ideal was om die B&C Jukskeispelers-toernooi te Kroonstad van die grond af te kry. Tien jaar gelede is goedkeuring gegee en elke toernooi was vir hom en sy bestuur ‘n uitdaging.
‘n Groot oomblik vir Chris was toe die B&C Vereeniging gedurende Mei 2005 hul tiende bestaansjaar gevier het. Hy was vir agt jaar Voorsitter van die B&C Jukskei Vereeniging en veertien jaar Voorsitter van Springs Jukskei klub.
Hy laat sy vrou Tiekie, drie kinders, kleinkinders en agterkleinkinders agter.
Buks Olivier, die huidige Ondervoorsitter sal as Voorsitter van die B&C Jukskeivereeniging waarneem.