Dowes in Argentinië

Leerders van die Transoranje Skool vir Dowes, Rian Swanepoel (Idols finalis) en Lois du Plessis (Pop Star finalis) het pas teruggekeer van ‘n baie suksesvolle konserttoer in Argentinië.
Die groep is deur die Chase Foundation in Argentinië uitgenooi om tien vertonings in hierdie Suid-Amerikaanse land aan te bied. Werkskole by skole vir Gehoorgestremdheid is ook aangebied en is waardevolle idees en tegnieke ten opsigte van akademiese- en gebare onderrig, asook kulturele aktiwiteite uitgeruil.
Volgens Duncan Chase, president van die Chase Foundation, was die pas afgelope toer met die Suid-Afrikaanse groep gehoorgestremdes, wat saam met twee uitstekende kunstenaars opgetree het, sekerlik een van die suksesvolste projekte wat die Chase Foundation aangebied het.
Volgens Chase was hul aanvanklike doel om die konserttoer aan te bied ten einde ‘n bewusmakingsveldtog ten opsigte van gehoorgestremdheid in Argentinië te weeg te bring. Die opkoms by vertonings, asook die reaksie van gehore was absoluut oorweldigend en het die unieke aanbieding en die uitstekende interpretasie van die musiek gehore op hul voete gehad.
Gedurende die konserttoer van twee weke, het die groep ook geleentheid gehad om ‘n dagtoer na die Andesgebergtes te onderneem. Vir elkeen van die leerders was dit ‘n eerste ondervinding om in die sneeu te baljaar en mekaar met sneeuballe te gooi. Verdere hoogtepunte van die toer was om deur die O/21 Springbok Rugbyspan in Mendoza onthaal te word en vir die Suid-Afrikaanse Ambassade ‘n vertoning aan te bied.
Die toer was ook gekenmerk deur talle televisie-optredes, radio-onderhoude en daaglikse koerantberiggewing. Volgens Carien Marais, Bemarker van die Transoranje Skool vir Dowes, was dit vir hulle ‘n buitengewone ondervinding om byna daagliks op televisie te verskyn en so te sê elke dag groot mediaberigte van hul vertonings in die koerante te sien. Daar moes deurgaans van Spaanse tolke gebruik gemaak word aangesien Spaans byna uitsluitlik in Argentinië gepraat word. Selfs dialoog by konserte is in Spaans vertolk.
Na aanleiding van die sukses van die Argentynse toer, het die Chase Foundation die groep uitgenooi om gedurende 2006 ‘n soortgelyke konserttoer in Kanada aan te bied.