Boorgat inligting noodsaaklik

Die Departement van Water en Bosbou se hoof direkteur, mnr Northern Cluster, het in ‘n verklaring gesê dat die grondwater en damme in die Limpopo Provinsie nog nie hervul het nie – ten spyte van die reënval wat die afgelope seisoen ondervind is.
Hy het gesê dit is daarom uiters noodsaaklik om alle water bronne te bestuur en maniere te vind om die beperkte bronne te steun. Volgens Cluster se verklaring is 70% van die land se plattelandse mense afhanklik van water afkomstig van die grond.
Baie het sulke bronne ontwikkel, maar die Departement van Water en Bosbou kon dit nie veel verder neem nie aangesien hulle nie die volle begrip het van die omvang van die hervulling óf  die dele waaruit hulle moontlik pomp nie. Dit is buiten die bestuurs probleme wat ondervind word met behoorlike maniere om die grondwater te onttrek en die toenemende impak van dié wat dit onttrek.
Die Departement van Water en Bosbou vind dit nodig om die GRIP (Groud water Resource Information Project) toe te pas, met die doel om die aantal boorgate in die area te bepaal en of hierdie boorgate genoeg water het of droog is. Hierdie inligting sal van hulp wees met toekomstige besluite om nuwe boorgate se skep wat onderhoudend sal wees.
In die verlede was grondwater privaat eiendom. Die Nasionale Wet 36 van 1998, het dit duidelik gestel dat water in geheel nasionale besit is. Hierdie projek sal daarom die hoeveelheid bronne in die Limpopo Provinsie bepaal. Die departement het prosedures ontwikkel om boorgat inligting, na die boor daarvan, of enige nuwe geïdentifiseerde boorgate te registreer, waarna dit ‘n identifikasie nommer sal ontvang.
Die privaat maatskappye wat in hierdie veld werk, is deel van die proses. GRIP is ‘n werktuig wat gebruik kan word vir die besluitneming om onnodige kostes te beperk. GRIP het huidiglik meer as 11 000 boorgat inligting ingewin, maar die departement se doelwit is 15 000 boorgate by die einde van hierdie finansiële jaar.
Om die inligting na die Departement van Water en Bosbou deur te voer, is spanwerk tussen al die distrikte en plaaslike munisipaliteite noodsaaklik. GRIP sal die departement ondersteun met die verspreiding van inligting sodat die bronne verbeter, beskerm, gebruik, ontwikkel, beheer, bestuur en bewaar kan word.